skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Calendr

Dyddiadau Tymor 2019-2020

Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen Gwyliau Hanner Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen
Dechrau Gorffen
Yr Hydref 2019 Dydd Llun 2 Medi Dydd Gwener 25 Hydref Dydd Llun 28 Hydref Dydd Gwener 1 Tachwedd Dydd Llun 4 Tachwedd Dydd Gwener 20 Rhagfyr
Y Gwanwyn 2020 Dydd Llun 6 Ionawr Dydd Gwener 14 Chwefror Dydd Llun 17 Chwefror Dydd Gwener 21 Chwefror Dydd Llun 24 Chwefror Dydd Gwener 3 Ebrill
Yr Haf 2020 Dydd Llun 20 Ebrill Dydd Gwener 22 Mai Dydd Llun 25 Mai Dydd Gwener 29 Mai Dydd Llun 1 Mehefin Dydd Llun 20 Gorffennaf

Gwyliau'r Banc

Gwener y groglith 10 Ebrill 2020
Llun y Pasg 13 Ebrill 2020
Gwyl Banc Calan Mai 8 Mai 2020
Gwyl Banc y Gwanwyn 25 Mai 2020

Dyddiadau HMS

  • 2/9/2019
  • 9/12/2019
  • 20/12/2019
  • 14/2/2020
  • 20/7/2020

Dyddiadau Tymor 2020-2021

Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen Gwyliau Hanner Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen
Dechrau Gorffen
Yr Hydref 2020 Dydd Mawrth 1 Medi Dydd Gwener 23 Hydref Dydd Llun 26 Hydref Dydd Gwener 30 Hydref Dydd Llun 2 Tachwedd Dydd Mawrth 22 Rhagfyr
Y Gwanwyn 2021 Dydd Llun 4 Ionawr Dydd Gwener 12 Chwefror Dydd Llun 15 Chwefror Dydd Gwener 19 Chwefror Dydd Llun 22 Chwefror Dydd Gwener 26 Mawrth
Yr Haf 2021 Dydd Llun 12 Ebrill Dydd Gwener 28 Mai Dydd Llun 31 Mai Dydd Gwener 4 Mehefin Dydd Llun 7 Mehefin Dydd Gwener 16 Gorffennaf

Gwyliau'r Banc

Gwener y groglith 2 Ebrill 2021
Llun y Pasg 5 Ebrill 2021
Gwyl Banc Calan Mai 3 Mai 2021
Gwyl Banc y Gwanwyn 31 Mai 2021

Dyddiadau HMS

  • I’w gadarnhau’

Nosweithiau rhieni 2019-2020

25/09/19
Noson Rieni Grwp Targed i flwyddyn 11
03/10/19
Noson Rieni Mentora/adolygu I flwyddyn 10
09/10/19
Noson Bugeiliol blwyddyn 7
16/10/19
Noson Rieni e-ddiogelwch
06/11/19
Noson Rieni CA3 Mentro
27/11/19
Noson Rieni blwyddyn 10
10/12/19
Noson Rieni blwyddyn 12 a 13 (Gwyr)
11/12/19
Noson Rieni bl12 a 13 (Bryn Tawe)
18/12/19
Noson Wobrwyo
15/01/20
Noson Rieni blwyddyn 8
04/02/20
Noson Rieni Blwyddyn 9
11/03/20
Noson Rieni blwyddyn 11
31/03/20
Noson Rieni blwyddyn 7
29/06/20
Noson Rieni Pontio blwyddyn 6

Noson Opsiynau

22/01/20
Noson Opsiynau blwyddyn 11
04/03/20
Noson Opsiynau blwyddyn 9

Pontio CA2/3 2017/8

Manylion i ddilyn

Teithiau 2019/20

02/12/2019
Taith I Stiwdio Harry Potter
17/12/2019
Pantomeim Nadolig
27/1 - 31/1
Taith Dylan Thomas Bl8
14/2 - 21/2
Taith Sgio
23/3 - 27/3
Parc Rosslyn
23/04/2020
Taith Shakespeare
11/05/2020
Taith Rhossili
19/06/2020
Bae Caerdydd

Cyffredinol 2019/20

22/11/2019
Gala Nofio'r URDD
3-5/12/2019
Sioe Gerdd Grîs
11/12/2019
Technocamps
16/12/2019
Rhynglysol
18/12/2019
Noson Wobrwyo
13/01/2020
Gweithdy Celf
17/01/2020
Technocamps
20/01/2020
Gweithdy Celf
23/01/2020
ABCh
24/01/2020
Blwyddyn Newydd Tseiniaidd
24/01/2020
Diwrnod Santes Dwynwen
27/01/2020
Diwrnod Cofio'r Holocost
27/1 - 28/1
Pigiadau HPV
07/02/2020
Dydd Miwsig Cymru
11/02/2020
Diwrnod Diogelwch ar y we
13/02/2020
Eisteddfod yr Ysgol
26/02/2020
Gweithdy DT
02/03/2020
Seremoni Cadeirio
04/03/2020
Cystadleuaeth Rygbi 7-bob-ochr Llanymddyfri
05/03/2020
Diwrnod y Llyfr
06/03/2020
BBC Adroddiad Ysgol
16/03/2020
Lluniau blwyddyn 11 a 13
27/03/2020
Pigiadau DTP
30/03/2020
Rhynglysol
01/04/2020
Ffair UCAS Blwyddyn 12
01/04/2020
Urdd 7 pob ochr
24/04/2020
Ffair UCAS Blwyddyn 12
06/05/2020
Athletau'r Sir
07/05/2020
Darlith Blwyddyn 13 Hamlet
12/06/2020
Gwaith maes daearyddiaeth
15/6 - 17/6
Gweithdy Celf
17/06/2020
Athletau'r Sir
22/06/2020
Gwaith maes daearyddiaeth
22/6 - 26/6
Wythnos Dringo'n Uwch
23/06/2020
Proms Cynradd
30/06/2020
Mabolgampau
03/07/2020
Athletau'r URDD
06/07 - 10/7
Wythnos Pontio
14/07/2020
Rhynglysol