skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Calendr

Dyddiadau Tymor 2019-2020

Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen Gwyliau Hanner Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen
Dechrau Gorffen
Yr Hydref 2019 Dydd Llun 2 Medi Dydd Gwener 25 Hydref Dydd Llun 28 Hydref Dydd Gwener 1 Tachwedd Dydd Llun 4 Tachwedd Dydd Gwener 20 Rhagfyr
Y Gwanwyn 2020 Dydd Llun 6 Ionawr Dydd Gwener 14 Chwefror Dydd Llun 17 Chwefror Dydd Gwener 21 Chwefror Dydd Llun 24 Chwefror Dydd Gwener 3 Ebrill
Yr Haf 2020 Dydd Llun 20 Ebrill Dydd Gwener 22 Mai Dydd Llun 25 Mai Dydd Gwener 29 Mai Dydd Llun 1 Mehefin Dydd Llun 20 Gorffennaf

Gwyliau'r Banc

Gwener y groglith 10 Ebrill 2020
Llun y Pasg 13 Ebrill 2020
Gwyl Banc Calan Mai 4 Mai 2020
Gwyl Banc y Gwanwyn 25 Mai 2020

Dyddiadau HMS

  • I’w gadarnhau’

Dyddiadau Tymor 2020-2021

Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen Gwyliau Hanner Tymor Tymor yn Dechrau Tymor yn Gorffen
Dechrau Gorffen
Yr Hydref 2020 Dydd Mawrth 1 Medi Dydd Gwener 23 Hydref Dydd Llun 26 Hydref Dydd Gwener 30 Hydref Dydd Llun 3 Tachwedd Dydd Mawrth 22 Rhagfyr
Y Gwanwyn 2021 Dydd Llun 4 Ionawr Dydd Gwener 12 Chwefror Dydd Llun 15 Chwefror Dydd Gwener 19 Chwefror Dydd Llun 22 Chwefror Dydd Gwener 26 Mawrth
Yr Haf 2021 Dydd Llun 12 Ebrill Dydd Gwener 28 Mai Dydd Llun 31 Mai Dydd Gwener 4 Mehefin Dydd Llun 7 Mehefin Dydd Gwener 16 Gorffennaf

Gwyliau'r Banc

Gwener y groglith 2 Ebrill 2021
Llun y Pasg 5 Ebrill 2021
Gwyl Banc Calan Mai 3 Mai 2021
Gwyl Banc y Gwanwyn 31 Mai 2021

Dyddiadau HMS

  • I’w gadarnhau’

Nosweithiau rhieni 2018

Noson Rhieni Dyddiad/Date
Blwyddyn 7 Bugeiliol 10/10/2018
Blwyddyn 10 28/11/2018
Chweched Dosbarth 06/12/2018
Chweched Dosbarth (Gwyr) 12/12/2018
Blwyddyn 8 16/01/2019
Blwyddyn 9 05/02/2019
Blwyddyn 11 20/03/2019
Blwyddyn 7 26/03/2019

Noson Opsiynau

Noson Opsiynau Blwyddyn 11 24/01/2019
Noson Opsiynau Blwyddyn 9 06/03/2019

Pontio CA2/3 2017/8

Manylion i ddilyn

Teithiau 2018/9

Dyddiad Teithiau
20/02/19Taith Sgio
08/03/19Birkhampstead (Rygbi 7-bob-ochr)
15/03/19Bari (Rygbi 7-bob-ochr)
25/3 - 29/3Rosslyn Park (Rygbi 7 bob-ochr)
02/05/19Shakespeare Birthplace Trust (Blwyddyn 13)
11/06/19Taith Gwasanaethau Cyhoeddus
12/6 - 13/6Cosmoston (Blwyddyn 7)
14/06/19Bae Caerdydd (Blwyddyn 8)
15/07 - 31/7Taith World Challenge
15/07 - 19/7Taith Cerdd I Amsterdam

Cyffredinol 2019

11/2 - 21/2 Arholiadau mewnol bl11
20/2 Bore ABCH
21/2 Eisteddfod Ysgol
4/3 - 8/3 Arholiadau mewnol blwyddyn 10
06/3 Cystadleuaeth rygbi 7 bob ochr Llanymddyfri
07/3 Diwrnod y Llyfr
08/3 Taith rygbi 7 bob ochr i Berkhampstead
15/3 Taith rygbi 7 bob ochr i Bari
27/3 Pigiadau (Blwyddyn 9)
01/4 - 5/4 Profion dosbarth blwyddyn 9
10/4 Ffair UCAS
29/04 - 10/5 Profion Cenedlaethol
13/5-17/5 Profion Dosbarth blwyddyn 7 ac 8
15/5 Athletau'r SIR
21/6 Bore ABCh
28/6 Mabolgampau
03/7 Athletau'r URDD
10/7 Bore ABCH
15/7 Diwrnod Cenedlaethol Ffrainc