skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Calendr

Dyddiadau Tymor 2023-2024

EN Terms 2023/2024
 • Hydref 2023

  Hydref (1)
  Dydd Gwener 1 Medi – Dydd Gwener 27 Hydref
  Gwyliau Hanner Tymor
  Dydd Llun 30 Hydref – Dydd Gwener 3 Tachwedd
  Hydref (2)
  Dydd Llun 6 Tachwedd – Dydd Gwener 22 Rhagfyr
 • Gwanwyn 2024

  Gwanwyn (1)
  Dydd Llun 8 Ionawr – Dydd Gwener 9 Chwefror
  Gwyliau Hanner Tymor
  Dydd Llun 12 Chwefror – Dydd Gwener 16 Chwefror
  Gwanwyn (2)
  Dydd Llun 19 Chwefror – Dydd Gwener 22 Mawrth
 • Haf 2024

  Haf (1)
  Dydd Llun 8 Ebrill – Dydd Gwener 24 Mai
  Gwyliau Hanner Tymor
  Dydd Llun 27 Mai – Dydd Gwener 31 Mai
  Haf (2)
  Dydd Llun 3 Mehefin – Dydd Llun 19 Gorffennaf

Gwyliau Banc

 • Dydd Gwener y Groglith
  29 Mawrth 2024
  Dydd Llun y Pasg
  1 Ebrill 2024
  Diwrnod Mai
  6 Mai 2024
  Gwyl Banc Gwanwyn
  27 Mai 2024
 • Dyddiadau HMS

  • 1/9/23
  • 4/9/23
  • 20/11/23
  • 22/12/23
  • 9/2/24
  • 1/7/24

Dyddiadau Tymor 2024-2025

EN Terms 2023/2024
 • Hydref 2024

  Hydref (1)
  Dydd Llun 2 Medi – Dydd Gwener 25 Hydref
  Gwyliau Hanner Tymor
  Dydd Llun 28 Hydref – Dydd Gwener 1 Tachwedd
  Hydref (2)
  Dydd Llun 4 Tachwedd – Dydd Gwener 20 Rhagfyr
 • Gwanwyn 2025

  Gwanwyn (1)
  Dydd Llun 6 Ionawr – Dydd Gwener 21 Chwefror
  Gwyliau Hanner Tymor
  Dydd Llun 24 Chwefror – Dydd Gwener 28 Chwefror
  Gwanwyn (2)
  Dydd Llun 3 Mawrth – Dydd Gwener 11 Ebrill
 • Haf 2025

  Haf (1)
  Dydd Llun 28 Ebrill – Dydd Gwener 23 Mai
  Gwyliau Hanner Tymor
  Dydd Llun 26 Mai – Dydd Gwener 30 Mai
  Haf (2)
  Dydd Llun 2 Mehefin – Dydd Llun 21 Gorffennaf

Gwyliau Banc

 • Gwener y groglith
  18 Ebrill 2025
  Llun y Pasg
  21 Ebrill 2025
  Gwyl Banc Calan Mai
  5 Mai 2025
  Gwyl Banc y Gwanwyn
  26 Mai 2025
 • Dyddiadau HMS

  I’w gadarnhau’

Calendr Gweithgareddau Ysgol 2023-24

09/11/2023
Blynyddoedd 7,10 a 12 lluniau ysgol
13/09/2023
Diwrnod dathlu Roald Dahl
20/09/2023
Gweithdy Mathemateg BL.10 gwers 1 a 2
25/09/2023
Diwrnod ieithoedd Ewropeaidd
02/10/2023
Gweithdy ‘Talk the Talk’ (Bl.9)
05/10/2023
ABCH 1
02/10/2023–
06/10/2023
Profion CATs Bl.7 (dilyn amserlen gwersi)
10/10/2023
Bore gyda HSBC - Bl.7
11/10/2023
Diwrnod Dathlu T Llew Jones
12/10/2023
Taith Bl.7 i’r Llyfrgell Genedlaethol
13/10/2023
Diwrnod Shwmae Sumae
06/11/2023
Perfformiad Mewn Cymeriad i Fl.7
20/11/2023
HMS
21/11/2023
ABCH 2
29/11/2023
Chwistrelliadau ffliw pawb
30/11/2023
Chwistrelliadau ffliw pawb
12/12/2023
Taith 'A Christmas Carol' Bl.10
19/12/2023
Rhynglysol 7-10
20/12/2023
Prynhawn Gwobrwyo (17.00-19.00)
22/12/2023
HMS
11/01/2024
Noson Opsiynau Bl.11
18/01/2024
Noson Opsiynau Bl.11 Gŵyr
25/01/2024
ABCH 3
09/02/2024
MHS
29/02/2024
ABCH 4 – Seremoni Cadeirio CA3. Diwrnod paratoi Eisteddfod
01/03/2024
Dydd Gwyl Dewi / Seremoni Cadeirio CA4/5 (gwers 1) + Eisteddfod Ysgol
07/03/2024
Diwrnod y Llyfr
01/07/2024
HMS
10/07/2024
ABCH 5
15/07/2024
Teithiau blwyddyn
16/07/2024
Rhynglysol 7-10

Nosweithiau rhieni 2023-2024

EN Parents' Evenings 2023-2024
Noson Adborth Lles Bl.7
25/9/23
Noson Adborth Cynnydd Bl.11
16/10/23
Noson Adborth Cynnydd Bl.12/13
27/11/23
Noson Adborth Cynnydd Bl.10
11/12/23
Noson Adborth Cynnydd Bl.12/13 Gŵyr
12/12/23
Noson Opsiynau Bl.11 (16+)
11/1/24
Noson Adborth Cynnydd Bl.9
29/1/24
Noson Opsiynau Bl.9
29/2/24
Noson Adborth Cynnydd Bl.8
11/3/24
Noson Adborth Cynnydd Bl.7
15/4/24