skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Calendr

Dyddiadau Tymor 2021-2022

EN Terms 2021/2022
 • Hydref 2021

  Hydref (1)
  Dydd Iau 2 Medi – Dydd Gwener 22 Hydref
  Gwyliau Hanner Tymor
  Dydd Llun 25 Hydref – Dydd Gwener 29 Hydref
  Hydref (2)
  Dydd Llun 1 Tachwedd – Dydd Gwener 17 Rhagfyr
 • Gwanwyn 2022

  Gwanwyn (1)
  Dydd Mawrth 4 Ionawr – Dydd Gwener 18 Chwefror
  Gwyliau Hanner Tymor
  Dydd Llun 21 Chwefror – Dydd Gwener 25 Chwefror
  Gwanwyn (2)
  Dydd Llun 28 Chwefror – Dydd Gwener 8 Ebrill
 • Haf 2022

  Haf (1)
  Dydd Llun 25 Ebrill – Dydd Gwener 27 Mai
  Gwyliau Hanner Tymor
  Dydd Llun 30 Mai – Dydd Gwener 3 Mehefin
  Haf (2)
  Dydd Llun 6 Mehefin – Dydd Gwener 22 Gorffennaf

Gwyliau Banc

 • Dydd Gwener y Groglith
  15 Ebrill 2022
  Dydd Llun y Pasg
  18 Ebrill 2022
  Diwrnod Mai
  2 Mai 2022
  Gwyl Banc Gwanwyn
  30 Mai 2022
 • Dyddiadau HMS

  2 Fedi 2021
  29 Tachwedd 2021
  4 Ionawr 2022
  18 Chwefror 2022
  1 Gorffennaf 2022
  4 Gorffennaf 2022

Nosweithiau rhieni 2020-2021

EN Parents' Evenings
Noson Rieni Bugeiliol blwyddyn 7
6 Hydref 2021
Noson Rieni e-ddiogelwch
20 Hydref 2021
Noson Rieni blwyddyn 11
25 Tachwedd 2021
Noson Rieni bl12/13
7 Rhagfyr 2021
Noson Rieni bl12/13 Gwyr
8 Rhagfyr 2021
Noson Rieni blwyddyn 10
12 Ionawr 2022
Noson Opsiynau blwyddyn 11
19 Ionawr 2022
Noson Rieni blwyddyn 8
9 Mawrth 2022
Noson Rieni opsiynau blwyddyn 9
16 Mawrth 2022
Noson Rieni blwyddyn 7
29 Mawrth 2022

Pontio CA2/3 2020/21

EN KS2/3

Manylion i ddilyn

Teithiau 2020/21

EN Trips

Manylion i ddilyn

Cyffredinol 2020/21

EN General

Manylion i ddilyn