skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Covid-19

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION BL. 8, 9, 10, 12 a 13eg

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blynyddoedd 8, 9, 10, 12 a 13eg yn unig:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 301120

 

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 7

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 7 yn unig am estyniad i’r cyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.7) 261120

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 7 A DISGYBLION BWS 639

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 7 a rhieni’r disgyblion sydd yn teithio ar fws 639  yn unig am gyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.7+Bws639) 251120

SWIGOD Y 6ed

Gweler y llythyr pwysig isod am ddiweddariad ar drefniadau diogelwch Cofid i’r 6ed Dosbarth:

Swigod BL.12 a 13 y 6ed

Mae cyfarfod Teams pwysig (drwy ‘Grwp Teams y Chweched Dosbarth’) am 08:40 ar ddydd Mercher 25/11/20 i bob disgybl ym mlwyddyn 12eg a 13eg i drafod y trefniadau newydd yma.

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 11eg

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 11 yn unig am gyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.11) 231120

LLYTHYR I RIENI 20/11/20

Gweler y llythyr isod gyda diweddariad i rieni:

Llythyr i Rieni 201120

NEGES BWYSIG I RIENI’R 6ED DOSBARTH

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion yn y 6ed Dosbarth yn unig am gyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (6ed Dosbarth) 131120

ARHOLIADAU 2021

Gweler y llythyr isod gyda gwybodaeth am arholiadau haf 2021:

Llythyr Rieni 10-13 – Cyfres Arholiadau 2021

GWYBODAETH I RIENI DISGYBLION BL. 9-13eg

Gweler y llythyr isod am wybodaeth pellach ar gyfer yr wythnos o’r 2-6/11/20:

Llythyr Rieni Bl.9-13 011120

LLYTHYR GAN Y CYFARWYDDWR ADDYSG DROS DRO

Gweler y llythyr yma ar gyfer gwybodaeth am y ‘clo bach’ gan Gyfarwyddwr Addysg Dros Dro Abertawe.