skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Arholiadau

Arholiadau

Amserlen Arholiadau 2018-2019 (PDF)

Dyddiadau Pwysig 2018 - 2019:

Arholiadau Allanol
TGAU
5/11/2018 - 14/11/2018
8/1/2019 - 18/1/2019
7/5/2019 - 16/6/2019
Lefel A
13/05/2019 - 25/6/2019

Canlyniadau:

Tachwedd 2018
TGAU : Ionawr 17
Ionawr 2019
TGAU : Mawrth 7
Mai/Mehefin 2019:
Lefel A / AS : Awst 15
TGAU : Awst 22

Canllawiau Adolygu

I ddilyn

Cysylltiadau Allanol

Gwybodaeth ddefnyddiol am arholiadau allanol, gan gynnwys cyn-bapurau:

Amserlen Arholiadau Mewnol

Manylion i ddilyn

Profion Cenedlaethol

Manylion i ddilyn

Mae copiau o cyn-bapurau profion cenedlaethol a chynlluniau marcio I helpu eich plenty paratoi am y Profion Cenedlaethol i'w gael ar y linc isod.

https://goo.gl/o5eAyY

Adnoddau sydd angen
Pen
Pensil
Pren mesur
Rwber
Cyfrifannell (prawf rhesymu yn unig)

Gwybodaeth Genedlaethol Darllen a Rhifedd i Rieni / Gofalwyr