skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Arholiadau

Arholiadau

EN

Dyddiadau Pwysig 2021-2022

Arholiadau Allanol:
TGAU
01/11/2021– 10/11/2021
11/01/2022 – 25/01/2022
6/05/2022 – 29/06/2022
Safon Uwch
16/05/2022 – 29/06/2022
Cyhoeddi Canlyniadau:
Tachwedd 2021
TGAU : Ionawr 13 2022
Ionawr 2022
TGAU : Mawrth 10 2022
Mai/Mehefin 2022:
Safon Uwch/UG : Awst 18 2022
TGAU : Awst 25 2022

Cysylltiadau Allanol

Amserlen Arholiadau Mewnol

EN

Amserlen

24/1/22-28/1/22
Ffug Arholiadau Bl.12 a 13
7/2/22 - 17/2/22
Ffug Arholiadau Bl.11
7/3/22 - 11/3/22
Ffug arholiadau Bl.10
4/3/22 - 8/3/22*
Profion Dosbarth bl9
13/6/22 - 17/6/22
Profion dosbarth Bl.7 a 8

Mae'n bosib bydd ychydig o newid