skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Arholiadau

Arholiadau

EN

Dyddiadau Pwysig 2022-2023

Arholiadau Allanol:
TGAU
12/05/2023 – 28/06/2023
Safon Uwch
15/05/2023 – 28/06/2023
Cyhoeddi Canlyniadau:
Mai/Mehefin 2023:
Safon Uwch/UG : Awst 17 2023
TGAU : Awst 24 2023

Cysylltiadau Allanol

Amserlen Arholiadau Mewnol

EN

Amserlen

23/1/23-27/1/23
Ffug Arholiadau Bl.12 a 13
12/12/22 - 23/12/22
Ffug Arholiadau Bl.11
6/2/23 - 10/2/23
Ffug arholiadau Bl.10
27/3/23 - 31/3/23*
Profion Dosbarth bl9
13/6/22 - 17/6/22*
Profion personol Bl.7 ac 8 yn y Gymraeg, Saesneg a Mathemateg.

*Mae'n bosib bydd ychydig o newid