skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Arholiadau

Arholiadau

EN
Amserlen Arholiadau 2019-2020 (PDF)

Dyddiadau Pwysig 2019 - 2020:

Arholiadau Allanol
TGAU
04/11/2019 – 13/11/2019
07/01/2020 – 10/01/2020
05/05/2020 – 24/06/2020
Lefel A
11/05/2020 – 24/06/2020

Canlyniadau:

Tachwedd 2019
TGAU : Ionawr 16
Ionawr 2020
TGAU : Mawrth 5
Mai/Mehefin 2020:
Lefel A / AS : Awst 13
TGAU : Awst 20

Canllawiau Adolygu

I ddilyn

Cysylltiadau Allanol

Gwybodaeth ddefnyddiol am arholiadau allanol, gan gynnwys cyn-bapurau:

Amserlen Arholiadau Mewnol

EN
16/10/2019
Ffug arholiad Ymarferol Cerdd TGAU
13/01 - 24/1
Ffug arholiadau I fl12 a 13 (yn ystod gwersi)
3/2 - 13/2
Ffug arholiadau I fl11
24/2 - 28/2
Ffug arholiadau I fl10
03/03/2020
Asesiad Mewnol Addysg Gorfforol Cymhwysol
25/3 - 27/3
Profion Dosbarth bl9
4/5 - 7/5
Profion dosbarth I fl7 ag 8

Profion Cenedlaethol

EN

20/4/2020 - 1/5/2020

Mae copiau o cyn-bapurau profion cenedlaethol a chynlluniau marcio I helpu eich plenty paratoi am y Profion Cenedlaethol i'w gael ar y linc isod.

https://goo.gl/o5eAyY

Adnoddau sydd angen
Pen
Pensil
Pren mesur
Rwber
Cyfrifannell (prawf rhesymu yn unig)

Gwybodaeth Genedlaethol Darllen a Rhifedd i Rieni / Gofalwyr