skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Ffair Haf 2024

Ymunwch gyda ni am brynhawn llawn hwyl yn Neuadd Fawr yr ysgol rhwng 4-6yh Dydd Llun 24/06/2024. Bydd castell neidio, perfformiadau byw a chyfle i daflu dŵr at yr athrawon mewn cyffion. Dewch yn llu!

Noson Adolygu

Revision Evening

Llythyr Penaethiaid Abertawe at Rieni

Gweler y llythyr isod yn amlygu pryderon cytûn penaethiaid Abertawe am y sefyllfa ariannol bryderus iawn mae ysgolion yn eu hwynebu:

Cyllid SCCASH Ebrill 2024

 

Llythyr Diwedd Tymor y Pasg 2024

Gweler y llythyr isod gyda gwybodaeth bwysig ar gyfer dychwelyd ar gyfer tymor yr Haf:

Llythyr diwedd tymor Pasg 2024

AMSERLEN ADOLYGU PASG 2024 EASTER REVISION SESSIONS

 

Sesiynau ‘Drop in’ am frechlyn MMR

Gwelir isod neges wrth Bwrdd Iechyd Bae Abertawe

Immbulance Community Drop In sessions for MMR vaccines – adults and children.

****No appointment required****

 

Tuesday

26/03/2024

IMBULANCE

Mobile Vaccination Unit

St Josephs Catherdral Convent Street, Swansea SA1 2BX · 09.30 – 16.30
Wednesday

27/03/2024

IMBULANCE

Mobile Vaccination

Unit

The Recreational Car Park,

Mumbles road

Recreation Ground, Mumbles Road, SA2 0AT. 09.30 – 16.30
Thursday

28/03/2024

IMBULANCE

Mobile Vaccination

Unit

Neath Square SA11 1DH 09.30 – 16.30

 

MMR vaccination drop ins will also be available at our local vaccination centres:

****No appointment required****

Canolfan Gorseinon CentreMillers Drive, opposite Aldi, Swansea, SA4 4Q.

Monday, Wednesday and Friday, 9:30am – 5:30pm.

Aberafan Shopping CentrePort Talbot, SA13 1PB – Situated next door to B&M in the Aberafan Shopping Centre, near the river bridge entrance.

Tuesday, Thursday and Saturday, 9:30am – 5:30pm. (UNTIL Saturday 30/03/24)

Rhieni – a yw eich plentyn yn ddiogel ar y we?

Image preview     Image preview

Image preview    Image preview

 

Gwobr Ansawdd Gyrfa Cymru

Mae Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe yn falch o gymryd rhan yng nghynllun peilot Gwobr Ansawdd Gyrfa Cymru, ynghyd â 37 o ysgolion eraill yng Nghymru.

Nod Gwobr Ansawdd Gyrfa Cymru yw cefnogi pob ysgol a lleoliad sydd â dysgwyr 3 oed i 16 oed.

Bydd yn cefnogi datblygiad Addysg a Phrofiadau Byd Gwaith (Addysg Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Byd Gwaith) pwrpasol a pherthnasol ar draws y cwricwlwm.

Mae Gwobr Ansawdd Gyrfa Cymru (GCGC) yn cyd-fynd â Cwricwlwm i Gymru. Bydd yn disodli Marc Gyrfa Cymru.

Mae gan GAGC dri cham, pob un â ffocws gwahanol.

  • Cam 1 – Arweinyddiaeth

Mae’r cam hwn yn ymwneud â llunio a chynnal yr ymrwymiad i arwain datblygiad Addysg a Phrofiadau Byd Gwaith.

  • Cam 2 – Datblygiad

Mae’r cam hwn yn ymwneud â gwireddu Addysg a Phrofiadau Byd Gwaith yn y cwricwlwm trwy ddysgu proffesiynol, ymgysylltu â rhanddeiliaid, ac addysgu a dysgu effeithiol.

  • Cam 3 – Effaith

Mae’r cam hwn yn ymwneud ag arddangos effaith ym maes Addysg a Phrofiadau Byd Gwaith.

Bydd y cynllun peilot ar waith o fis Medi 2023 i 2026 a gofynnir i Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe gwblhau pob un o’r tri cham yn ystod yr amser hwn i ennill y wobr.

Am ragor o wybodaeth, ewch i: Cynllun Peilot Gwobr Ansawdd Gyrfa Cymru | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

 

Image preview