skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Graddau GBG dros dro

Gobeithio bod pawb wedi derbyn yr e-bost gyda graddau GBG dros dro. Nodyn i atgoffa disgyblion ni fydd graddau y cymwysterau canlynol yn cael eu cyhoeddi tan diwrnod canlyniadau Awst 10fed(Bl. 12-13) ac Awst 12fed (Bl. 11) oherwydd canllawiau OFQUAL.

CA4 (Bl.11): TGAU, BTEC a Dyfarniad L1/2

Arlwyo, Adeiladu, Busnes Adwerthu, Chwaraeon, Electroneg, Gwasanaethau Cyhoeddus, Mathemateg Ychwanegol, Twristiaeth.

CA5 (Bl.12-13): Uwch Gyfrannol ac Uwch, BTEC, Tystysgrif L3, Cambridge Technical

Busnes, Chwaraeon, Electroneg, Gwasnaethau Cyhoeddus, Peiriaenneg, TGCh, Twristiaeth

 

Mynd i’r Brifysgol yn 2022?

Cliciwch isod am wybodaeth ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg a manteision addysg bellach drwy’r Gymraeg

Ysgoloriaethau 2022

Taflen i Rhieni

 

Trefniadau Canlyniadau Y Chweched Dosbarth

Trefniadau Canlyniadau UG

Trefniadau Canlyniadau Safon Uwch

AMSERLEN INTERIM 14/06/21

Neges i rieniĀ  a disgyblion:

Cofiwch ein bod yn dechrau ar wythnos 1 o’r amserlen interim ar ddydd Llun 14/06/21. Fe wnaeth pob disgybl dderbyn ei amserlen newydd ddydd Iau diwethaf.

  • Bydd blwyddyn 9 yn dechrau ar eu cyrsiau TGAU
  • Bydd blwyddyn 12 yn dechrau ar eu cyrsiau Safon Uwch

Diolch.

Arrangements for sharing GCSE Grades 2021

We will be sharing details of provisional GCSE grades on Friday 18th of June. Please see the letter below for relevant details.

Letter regarding provisional GCSE grades 2021

Trefniadau Rhannu Graddau TGAU 2021

Byddwn yn rhannu graddau TGAU dros dro ar ddydd Gwener 18fed o Fehefin. Gweler y llythyr isod gyda manylion am y trefniadau.

Llythyr rhannu Graddau TGAU Haf 2021

Colofnau Opsiwn bl12 2021-22

Gweler y linc ar gyfer manylion colofnau opsiwn bl12 ar gyfer Medi 2021-22

FFURFLEN COLOFNAU BL 12 2021-2022