skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Trefniadau Canlyniadau Y Chweched Dosbarth

Trefniadau Canlyniadau UG

Trefniadau Canlyniadau Safon Uwch

AMSERLEN INTERIM 14/06/21

Neges i rieniĀ  a disgyblion:

Cofiwch ein bod yn dechrau ar wythnos 1 o’r amserlen interim ar ddydd Llun 14/06/21. Fe wnaeth pob disgybl dderbyn ei amserlen newydd ddydd Iau diwethaf.

  • Bydd blwyddyn 9 yn dechrau ar eu cyrsiau TGAU
  • Bydd blwyddyn 12 yn dechrau ar eu cyrsiau Safon Uwch

Diolch.

Arrangements for sharing GCSE Grades 2021

We will be sharing details of provisional GCSE grades on Friday 18th of June. Please see the letter below for relevant details.

Letter regarding provisional GCSE grades 2021

Trefniadau Rhannu Graddau TGAU 2021

Byddwn yn rhannu graddau TGAU dros dro ar ddydd Gwener 18fed o Fehefin. Gweler y llythyr isod gyda manylion am y trefniadau.

Llythyr rhannu Graddau TGAU Haf 2021

Colofnau Opsiwn bl12 2021-22

Gweler y linc ar gyfer manylion colofnau opsiwn bl12 ar gyfer Medi 2021-22

FFURFLEN COLOFNAU BL 12 2021-2022

LLYTHYR GAN Y PENNAETH

Gweler y llythyr diweddaraf gan y Pennaeth isod :

Llythyr i Rieni 280521

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2021

Dyma gyfle i wylio criw o fl.10 yn cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni ar ran Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Thema’r neges eleni yw cydraddoldeb i ferched.

https://youtu.be/KMnTz1HXDB4