skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

LLYTHYR GAN Y PENNAETH

Gweler y llythyr diweddaraf gan y Pennaeth isod :

Llythyr i Rieni 280521

Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd 2021

Dyma gyfle i wylio criw o fl.10 yn cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni ar ran Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Thema’r neges eleni yw cydraddoldeb i ferched.

https://youtu.be/KMnTz1HXDB4

Pigiadau i Flwyddyn 8 a 9

Fe fydd pigiadau HPV a MMR (sesiwn dal i fyny) ar ddydd Iau a dydd Gwener yr wythnos hon.  Cofiwch ddychwelid ffurflenni caniatad i’r Swyddfa.

Cliciwch isod i ddarllen gwybodaeth ar y brechiad.

pil.leaflet.hpv 2021

pil.leaflet.mmr 2021

 

 

 

DYDDIADAU PWYSIG TYMOR YR HAF

Gweler y llythyr isod yn amlinellu dyddiadau pwysig ar gyfer tymor yr haf:

Llythyr i Rieni 300421

Gwybodaeth i rieni Bl11-13 ynghlŷn â Graddau wedi eu Pennu gan Ganolfan (GBG) – sydd eisioes wedi ei rannu gyda rieni:

Llythyr riant disgybl GBG Cym

Cyflwyniad o broses llunio GBG: https://youtu.be/I5PicTnM_Kw

Gwisg Ysgol

Grow Cymru: mae cyfle i archebu gwisg ysgol trwy elusen Grow Cymru, gweler y manylion isod

Grow Cymru

Colofnau Opsiwn TGAU Medi 2021

Gweler y linc i golofnau opsiwn TGAU 2021. Bydd dros 90% o ddisgyblion blwyddyn 9 yn astudio’r pynciau roeddent wedi nodi fel eu dewis cyntaf.

Colfonau Opsiwn

LLYTHYR CYFARWYDDWR ADDYSG

Diweddariad gan y Cyfarwyddwr Addysg

14 04 21 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid TERFYNOL