skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

DIWEDDARIAD AR Y DEFNYDD O ORCHUDDION WYNEB

Gweler yr ohebiaeth isod yn eich diweddaru ar y defnydd o orchuddion wyneb ym Mryn Tawe:

Llythyr i Rieni – Mygydau 021220

 

Arolwg Plant y Lluoedd Arfog

Llythyr rhieni Cymraeg

Eich Gwasanaeth Cerdd – Arolwg Rhieni/Gofalwyr i Helpu Ni i Gynllunio

Mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg yn dechrau cynllunio sut y bydd y gwasanaeth cerdd yn Abertawe yn edrych yn y dyfodol. Gyda hynny mewn golwg, byddem yn ddiolchgar pe gallech gwblhau arolwg byr i’n helpu i gynllunio gwasanaeth cerddoriaeth yn seiliedig ar adborth gan rieni/gofalwyr.  Byddem yn ddiolchgar pe gallai rhieni/gofalwyr gwblhau’r arolwg p’un a yw eu hysgol yn y cytundeb lefel gwasanaeth ai peidio.  Gellir gweld yr arolwg drwy’r ddolen isod.  Bydd ymatebion yn cael eu trin yn gyfrinachol.  Cwblhewch yr arolwg erbyn diwedd dydd Llun, 30 Tachwedd. Noder nad ymgynghoriad yw hwn ond yn hytrach ymgysylltu â defnyddwyr gwasanaethau i’n helpu i gynllunio opsiynau y gallai fod angen i ni ymgynghori â chi eto arnynt.

Rhieni/Gofalwyr: Eich Gwasanaeth Cerdd – Helpwch Ni i Gynllunio

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION BL. 8-13eg

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blynyddoedd 8-13eg yn unig:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 251120

Penderfyniad Cymwysterau Cymru ar arholiadau Ionawr

Gweler y llythyr am benderfyniad Cymwysterau Cymru i ganslo rhai arholiadau Ionawr 2021. Penderfyniad arholiadau Ionawr 2021 Cym

SWIGOD Y 6ed

Gweler y llythyr pwysig isod am ddiweddariad ar drefniadau diogelwch Cofid i’r 6ed Dosbarth:

Swigod BL.12 a 13 y 6ed

Mae cyfarfod Teams pwysig (drwy ‘Grwp Teams y Chweched Dosbarth’) am 08:40 ar ddydd Mercher 25/11/20 i bob disgybl ym mlwyddyn 12eg a 13eg i drafod y trefniadau newydd yma.

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION 7-10 A’R 6ed

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blynyddoedd 7-10 a’r 6ed Dosbarth yn unig:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 231120