skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Rhieni – a yw eich plentyn yn ddiogel ar y we?

Trefniadau dechrau tymor – Ionawr 2024

Blwyddyn Newydd Dda! Gweler y llythyr isod gyda threfniadau pwysig ar gyfer y tymor:

Llythyr dechrau tymor y Gwanwyn 2024

Llythyr diwedd tymor, Nadolig 2023

Gweler y llythyr isod gyda manylion am drefniadau diwedd tymor a dechrau ‘nol ym mis Medi:

Llythyr diwedd tymor Rhag 2023

Dathlu’r 20! High School Musical!

Calendr Adfent Nwyddau

Mae’r prif swyddogion am redeg calendr adfent nwyddau drwy mis Rhagfyr ar gyfer banciau bwyd Penlan a Gellifedw. Gallwch ddilyn ein calendr ni (gweler cyfrif y chweched ar instagram a’r wefan am fanylion) neu ddod ag unrhyw nwyddau i mewn amser cofrestru. Bydd aelodau’r chweched yn casglu’r nwyddau bob dydd. Diolch am ein cefnogi.

Rhieni – a yw eich plentyn yn ddiogel ar y we?

LLYTHYR DIWEDD HANNER TYMOR

Gweler y llythyr isod gyda newyddion am yr hanner tymor:

Llythyr hanner tymor Hydref 2023