skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gweithredu Diwydiannol NASUWT 13.07.23

Gweler y manylion yn y llythyr isod yn amlinellu ein safbwynt ar unrhyw weithredu diwydiannol ar ddydd Iau’r 13eg o Orffennaf:

Gweithredu Diwydiannol NASUWT 130723

Ffair Haf

Ymunwch â ni am brynhawn llawn hwyl a gweithgareddau di-ri ar y 27ain o Fehefin! Bydd perfformiadau byw gan ein disgyblion ac mi fydd cyfle i weld arddangosfeydd o waith y Cyngor Ysgol. Mae yna dal lle ar gyfer ambell i stondin felly os hoffech chi gynnal stondin eich hun plîs cysylltwch â’r ysgol. Diolch am bob cefnogaeth.

Arholiadau Allanol

Llythyr Arholiadau Haf 2023 Summer Examinations Letter

Diwyddiad Elusennol i Jacob Crane

Cliciwch ar linc isod i weld gwybodaeth ar ddigwyddiad lleol sy’n cefnogi Jacob.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIo_s-ITxS8Vi-NNpmK7CuiYFYSyb2nvDEeWwPkKhRHo_RTQ/viewform

OPSIYNAU TERFYNOL BLWYDDYN 9

At sylw Rieni bl.9:

Gweler y llythyr isod yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer gwneud dewisiadau terfynol ar gyfer pynciau TGAU eich plentyn:

Llythyr dewisiadau terfynol 23-25

Rydym wedi siarad gyda phob disgybl sydd â gwrthdaro pynciau o’r dewis agored gwreiddiol. Croeso i rieni gysylltu gyda ni i drafod ymhellach?

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r ffurflen yw dydd Llun 17.04.23.

Diolch

Nosweithiau rieni – Opsiynau TGAU bl. 9 a Chynnydd Bl.8

Rhieni bl. 9:

Yn sgil gorfod cau heddiw am resymau Iechyd a Diogelwch, byddwn hefyd yn gohirio’r noson opsiynau TGAU i ddisgyblion a rhieni bl.9 heno (08.03.23). Rydym wedi ail drefnu’r noson ar gyfer nos Lun y 13.03.23 i ddechrau am 17:00 yn yr ysgol. Byddwn yn addasu’r amserlen a’i rannu gyda rieni a disgyblion yn y diwrnodau nesaf. Er mwyn gallu ei wirio o flaen llaw, mae’r llyfryn opsiynau yn barod wedi ei rannu yn ‘Team Blwyddyn 9’ ac ar ein safwe ar y ddolen yma: https://www.bryntawe.swansea.sch.uk/prospectus/year-9-options_cy.pdf

Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra unwaith eto, gan edrych ymlaen at eich croesawi i’r ysgol i drafod dewisiadau TGAU pwysig eich plentyn nos Lun nesaf.

Rhieni bl.8:

Yn sgil y newid i noson opsiynau blwyddyn 9 uchod, bydd rhaid i ni ohirio noson rhieni bl. 8 hyd at Nos Fawrth y 25ain o Ebrill rhwng 16:00 – 18:30. Bydd unrhyw apwyntiadau sydd wedi eu gwneud yn addas ar gyfer y dyddiad newydd, ond mae croeso i rieni eu newid os oes angen? Ymddiheuriadau am yr anghyfleustra a diolch am bob cydweithrediad.

YSGOL AR GAU OHERWYDD YR EIRA 08.03.23

Bryn Tawe ar Gau heddiw am rhesymau diogelwch y safle oherwydd y tywydd. Mae’r cwmniau bysys yn gwybod a ni fydd bysys yn rhedeg. Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.