skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gwobrau llenyddol Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i Siôn Thomas Bl.7 ar ennill y wobr gyntaf yn y gystadleuaeth ysgrifennu rhyddiaith i fl.7!

Llongyfarchiadau i grŵp o ddisgyblion iau yr ysgol am ennill yr ail wobr yn y gystadleuaeth creu Cywaith i flynyddoedd 7-9 yn Eisteddfod yr Urdd eleni. Y thema oedd “Chwedlau” a chrëwyd llyfryn a DVD ar y thema.

Daeth llwyddiant hefyd i’r cywaith hŷn wrth iddynt ennill y wobr gyntaf am eu cywaith nhw mewn cystadleuaeth i rai o dan 25ain oed. Creu gwefan ar y thema “Bro” oedd y dasg i’r disgyblion hŷn.

Gwisg Ysgol hanner pris!

Stoc gyfyngedig ar gael cysylltwch yr ysgol am fwy o wybodaeth

 

Crys chwys nefi – 11-12, XL, XXL – £5

Crys chwys lliw gwin ymarfer corff merched – 11-12, 13, S, M, L, XL – £5

Crys polo gwyn- L, XL & XXL – £5

Sgort – M, L, XL – £5

Siorts sidan – 32, 34, 36, 38 & 40” – £3

Siorts rygbi – 30 34, 36, 38, 40” – £4

Sanau – 7-11 & 11-14 – £4

Trwsus chwys – 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40” gwast – £8

Crys rygbi – 32, 34, 36, 38, 40, 42” – £8

Siwmper chweched dosbarth – merched / bechgyn S, M & L XXL – £7

2 crys gwyn fechgyn – 15, 16, 17” coler – £3

Taliad gydag arian neu siec.

Arolwg o brydau ysgol yn Abertawe

Mae’r Awdurdod Lleol yn gwahodd rhieni a gofalwyr ein plant i fynegi eu barn ar brydau ysgol fel rhan o adolygiad y cyngor sy’n edrych ar ei holl wasanaethau arlwyo. Drwy gymryd rhan, gallwch sicrhau bod barn rhieni a gofalwyr yn cael ei hystyried wrth nodi’r ffordd ymlaen ar gyfer darpariaeth arlwyo mewn ysgolion.

 

Ni wnaed unrhyw benderfyniadau ar y cam hwn. Bydd gwybodaeth a gesglir yn yr arolwg hwn yn dylanwadu ar yr opsiynau a gyflwynir yn y dyfodol. Mae’r cyngor hefyd yn casglu barn drwy weithgareddau eraill, a byddwn yn cymharu â rhannau eraill o’r sector cyhoeddus a phreifat.

 

Mae’r arolwg ar gael ar-lein yn http://www.abertawe.gov.uk/article/33742/Arlwyo-Cyfle-i-Ddweud-eich-Dweud

 

Amserlen Adolygu Mai 2017

Amserlen adolygu Mai 2017

Gwybodaeth LCA

Am fwy o wybodaeth ar Lwfans Cynhaliaeth Addysg – LCA, cliciwch ar y linc isod.

http://www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk/ab/gwybodaeth-i-rieni/lwfans-cynhaliaeth-addysg.aspx#.WQL7ZbczXcs

 

Profion Cenedlaethol

Cliciwch isod i gael gwybodaeth pellach am y Profion Cenedlaethol Darllen a Rhifedd, neu ewch at safwe ‘Dysgu Cymru’:

https://www.bryntawe.swansea.sch.uk/wp/wp-content/uploads/2017/04/Profion-Cenedlaethol-Darllen-a-Rhifedd-gwybodaeth-i-rhieni-gwarchodwyr.pdf

 

Safwe Dysgu Cymru

http://learning.gov.wales/resources/browse-all/reading-and-numeracy-tests-information-for-parents-carers/?skip=1&lang=cy

 

 

 

 

 

 

Sut i adolygu’n effeithiol dros y Pasg.

Cliciwch isod am gymorth adolygu dros y Pasg.

Adolygu effeithiol