skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Dyddiadau Pwysig

Cliciwch isod i weld dyddiadau pwysig eleni

Dyddiadau Pwysig

Llongyfarchiadau i Rhydian, Nansi a Steffan!!

Llongyfarchiadau i dîm Siarad Cyhoeddus yr ysgol ar gyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth y Rotari unwaith eto eleni. Da iawn Rhydian Cleaver, Nansi Eccott a Steffan Leonard! Pob dymuniad da iddynt yn y Bae yng Nghaerdydd.

Gwybodaeth yr Adran Saesneg

Cliciwch ar y linc isod i ddysgu mwy am yr Adran Saesneg.

https://sway.com/HkG7UZNhxJ1vioFE?ref=Link

 

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg

Cliciwch isod i ddarllen “Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg”, sy’n nodi manteision addysg cyfrwng Cymraeg gan Llywodraeth Cymru. Mae cysylltiadau gwerthfawr i gefnogi rhieni.

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg

Gwybodaeth ‘Show my Homework’

Mae disgyblion blwyddyn 10 ac 11 wedi derbyn llythyr heddiw  gyda manylion am ein ffordd newydd y byddwn yn cofndoi a thracio gwaith cartref ym Mryn Tawe. Byddai modd gwirio’r llythyr, mae eich PIN personol chi(rhieni) a ‘ch plentyn ar y llythyr a bydd angen i chi a’ch plentyn mewngofnodi i’r system newydd yma. Mae’r cyswllt i’r wefan wedi’i nodi isod – cliciwch ar “I’ve been given a PIN to get into my account” ar waelod y tudalen er mwyn mewngofnodi a chreu cyfrif. Ar ol mewngofnodi mae’n bosib lawrlwytho’r app er mwyn tracio gwaith cartref eich plentyn yn haws.

https://www.showmyhomework.co.uk/login?subdomain=bryntawe

Gwahoddiad i Noson Rhieni fl11

Gwahoddiad Noson Rhieni bl11

Llongyfarchiadau mawr i Iwan Beggs  a wnaeth gynrychioli tîm athletau Cymru dan 17 allan yn Nulyn dros y penwythnos diwethaf. Mae Iwan wedi cael llwyddiant ysgubol yn ystod y tymor, yn fuddugol yn y naid uchel ar lefel sirol yn ogystal â dod yn bencampwr Cymru yng ngemau Cymru dros yr wythnosau diwethaf .