skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Untitled

Amserlen Adolygu ail sefyll Gwyddoniaeth Bl11

Diwrnod Shwmae ym Mryn Tawe

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Shwmae, trefnodd criw o ddisgyblion gyfres o gemau i ddysgu rhieni a ffrindiau’r ysgol i siarad Cymraeg. Cawsom gêm bingo i ddysgu enwau bwydydd, gêm domino i ddysgu am y tywydd a phynciau’r ysgol, gêm “Dyfalwch pwy?” a gêm y corff. Profwyd cynnydd pawb ar ddiwedd y wers gyda chwis kahoot! Diolch i’r disgyblion am y noson o fwynhau!

Diwrnod T. Llew Jones

Yn ôl ein harfer, dathlwyd Diwrnod T.Llew Jones gyda’r Chweched yn cyflwyno gwasanaeth i flynyddoedd 7 i 9, a chwblhaodd bl.7 Helfa Drysor am fywyd a gwaith T.Llew Jones yn eu gwersi Cymraeg.

Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus

Eleni eto cynhaliwyd Cystadleuaeth Siarad Cyhoeddus (cyfrwng Cymraeg) yn yr ysgol i’r disgyblion hŷn o flynyddoedd 9-13. Ddydd Gwener, Hydref 11eg, cymrodd pedwar o dimau ran gyda phynciau’r areithiau’n amrywiol a chyfredol e.e. dyfodol Cymru, hawliau merched a chynhesu byd eang! Diolch i bob un ohonynt am eu gwaith caled yn paratoi at y gystadleuaeth. Edrychwn ymlaen at gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus y Rotari nawr pan fydd Caitlyn, Steffan a Nansi yn cynrychioli Bryn Tawe. Ymlaen â’r dadlau!

Amserlen Adolygu Bl11

Cliciwch isod i weld amserlen adolygu bl11

Amserlen adolygu blwyddyn 11 (1)

GROW – Gwisg Ysgol

Gweler isod am wybodaeth ar Wisg Ysgol, newydd ac wedi ei ailgylchu.