skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

PONTIO BLWYDDYN 6

Disgyblion a Rieni blwyddyn 6 – gwelwch y llythyr yma gyda diweddariad am ein rhaglen bontio eleni. Gallwch weld ein polisi gwisg newydd yma.

Byddwn yn cysylltu gyda chi eto yn fuan ar ôl hanner tymor gyda rhagor o wybodaeth a gweithgareddau pontio ar eich cyfer. Plîs gwiriwch ein safwe a @bryntawe ar trydar yn gyson am wybodaeth – byddwn hefyd yn rhannu gyda’n ysgolion cynradd partner.

Hwyl am y tro a mwynhewch hanner tymor!  

COLOFNAU OPSWIN BL. 12 2020-21

Rydym wedi creu ein colofnau opsiwn ar gyfer disgyblion blwyddyn 12 2020-21. Maent wedi eu selio ar ddewisiadau y disgyblion sydd yn bwriadu dychwelyd i astudio yn ein 6ed Dosbarth mewn partneriaeth gydag Ysgol Gyfun Gŵyr. Gweler y colofnau yma.  

Gweler gwybodaeth ategol i esbonio proses gosod colofnau a dewis opsiynau yma. 

DYSGU O BELL DROS HANNER TYMOR

Gweler y llythyr yma am fanylion pellach am ein disgwyliadau ar gyfer dysgu o bell dros hanner tymor.

LLYTHYR GAN GYFARWYDDWR ADDYSG ABERTAWE

Gweler lythyr at ein rieni gan Mr Nick Williams, Cyfarwyddwr Addysg Dinas a Sir Abertawe: Llythyr at rieni 120520

DIWEDDARIAD GAN Y PENNAETH

Gweler y llythyr mwyaf diweddar yma: Llythyr 110520

DIWEDDARIAD TAITH CANADA

Gweler fanylion yn y llythyr: Llythyr Taith Canada Mai 2020

CWBLHAU OPSIYNAU TERFYNOL BL.9

Yn dilyn casglu manylion am opsiynau disgyblion blwyddyn 9, rydym bellach wedi cwblhau’r colofnau ar sail dewisiadau ein disgyblion. Mae angen nawr i bob disgybl ym mlwyddyn 9 gwblhau’r ffurflen opsiynau derfynol gyda’r dewisiadau perthnasol erbyn dydd Llun 11eg o Fai.

Er mwyn cwblhau’r daflen bydd angen bod disgyblion yn mewngofnodi i’w cyfrif Hwb. Yn dilyn mewngofnodi, cliciwch yma er mwyn ei gwblhau: https://bit.ly/OpsTerfynolbl9-FinalYr9Options

Diolch.