skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Cliciwch ar y linc isod i gweld taflen opsiynau Colofnau Dewis y Pynciau

FFURFLEN COLOFNAU BL 12 2016 – 2017 (2)

Gweithdy yng nghwmni Aneurin Karadog

Cafodd deunaw o fechgyn bl.9 y cyfle i gymryd rhan mewn gweithdy diwrnod gyda’r Prifardd Aneirin Karadog. Heriwyd y disgyblion i ysgrifennu cerddi am ryfel a chafodd pawb gyfle i ddarllen eu cerddi ar goedd ddiwedd y dydd, gyda rhai yn rapio’r cerddi i gyfeiliant pastwn Aneirin. Diolch i Aneirin am roi o’i amser a’i arbenigedd a llongyfarchiadau i’r bechgyn ar greu cerddi cofiadwy a fydd i’w gweld mewn arddangosfa yn yr ysgol cyn bo hir.

aneurin-2aneurin-1

 

 

Aeth 65 o ddisgyblion bl.7 i fwynhau Pantomeim yn seiliedig ar chwedl Blodeuwedd yn Neuadd y Gwyn, Castell Nedd ddechrau mis Rhagfyr. Diolch i gwmni Mega am berfformaid cofiadwy!

 

Medi Phillips

Mae Medi Phillips o flwyddyn 10 yn parhau i gael llwyddiant yn y byd Jiwdo. Nol ym mis Medi fe wnaeth Medi gynrychioli Cymru yng ngemau Prydain Fawr. Yn dilyn hyn ym mis Tachwedd fe ddaeth Medi yn bencampwraig dan 16 Judo Cadéts Cymru. Llongyfarchiadau gwresog iddi.

medi-phillips-jiwdo

 

Ymweliad Aelodau Cynulliad.

Braf oedd croesawu Aelodau Cynulliad i’r ysgol yn ddiweddar i drafod gweledigaeth y Llywodraeth i gael miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yr Aelodau Cynulliad oedd Mr. Jeremy Miles a Dr.Dai Lloyd. Cafodd y disgyblion gyfle i fynegi’u barn am ddefnydd o’r Gymraeg yn ogystal â sôn am eu rhwystrau nhw wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn eu cymunedau. Edrychwn ymlaen at glywed mwy am y cynllun.

cynulliad

 

Y Cwsg Mawr

Ar nos Wener oer ym mis Tachwedd cynhaliwyd ein Cwsg Mawr blynyddol i flwyddyn 8. Roedd hi’n noson o weithgareddau llawn hwyl a phawb yn mwynhau cael y cyfle i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Roedd cyfle i nofio, creu fideo, chwarae ‘dodgeball’ a chymryd rhan mewn her model. Cafwyd gwledd o bitsa a disgo i orffen y noson cyn ei throi hi am y nos. Torrwyd y record am y mwyaf o gwsg eleni, gyda phedair awr! Edrychwn ymlaen at flwyddyn nesaf!!

 

Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe

Cliciwch ar y isod am fwy o wybodaeth

Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe