skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gwobrwyo yn y Senedd

Ar brynhawn Iau, Mehefin 22ain aeth criw o flwyddyn 8 i’r Senedd ym Mae Caerdydd ar gyfer seremoni gwobrwyo Y Rotari. Gwahoddwyd pedwar o ddisgyblion blwyddyn 8 i’r seremoni oherwydd safon uchel eu gwaith, sef Ffion Tomos, Anwen Morgan, Ben Lervy a Jack Thomas. Ysgrifennon nhw ddarnau creadigol a thrawiadol ar y thema ‘Byd o Harddwch’ gan drafod themau a phynciau megis bai ar gam, gwerthfawrogi’r hyn sydd gennym, gwarchod yr amgylchedd , caredigrwydd a dynoliaeth. Galwyd y pedwar i’r llwyfan i dderbyn tystysgrifau gan Rhiannon Passmore AC. Wedi hynny cyhoeddwyd bod Jack wedi dod yn ail yn y gystadleuaeth a dychwelodd i’r llwyfan i dderbyn ei dystygrif a’i wobr. Cafwyd canmoliaeth uchel i waith pob un gan y beirniad. Llongyfarchiadau i bob un, ac yn enwedig Jack!

Taith Bl.10 i weld Shirley Valentine

Gan fod Bl.10 yn astudio cyfieithiad Cymraeg o’r ddrama Shirley Valentine yn eu gwersi Cymraeg ar hyn o bryd, cawsant gyfle i fynd i weld perfformiad o’r ddrama yn Saesneg yn y New Theatre yng Nghaerdydd, ddydd Iau Mehefin 29ain. Perfformiad a fwynhawyd gan bawb!

Taith Bl.8 i Fae Caerdydd

Thema Bl.8 yn y gwersi Cymraeg y tymor hwn yw “Cymru”. Felly, unwaith eto eleni, aeth 50 disgybl ar daith i Fae Caerdydd, ddydd Gwener, Mehefin yr 16eg. Cawsant gyfle i fwynhau taith o gwmpas Canolfan y Mileniwm a thaith o gwmpas y Cynulliad. Heb anghofio, wrth gwrs, mwynhau cinio a hufen ia blasus yn y Bae cyn dychwelyd i’r ysgol.

Gwisg Ysgol hanner pris!

Mae yna gyfle i chi brynu gwisg ysgol  eich plentyn ar gyfer mis Medi 2017 am hanner pris yn Neuadd Fawr yr Ysgol 27/06/17, 16.00 – 18.00.  Stoc gyfyngedig ar gael.

Taliad gydag arian neu siec.

Eitem/Item Maint/Size Pris/Price
       
Crys chwys nefi / Navy Sweatshirt    11-12, XL    £5
Crys chwys lliw gwin ymarfer corff merched /Wine coloured girls PE sweatshirt    11-12, S, M, L, XL    £5
Crys polo gwyn / White polo shirt    L, XL & XXL    £5
Sgort / Skort    M, L, XL    £5
Siorts sidan / Silk PE shorts    32, 34, 36, 38 & 40”    £3
Siorts rygbi / Rugby shorts   30,32, 34, 36, 38, 40”    £4
Sanau / Socks    6-10 & 11-14    £4
Trowsus chwys / Joging Bottoms   28.30, 32, 34, 36, 38, 40” gwast / waist    £8
Crys rygbi / Rugby Shirt   32, 34, 36, 38, 40, 42”    £8
Cot Law / Rain coat   9-10, 11-12, XL   £5
Flis / Fleece   13,SM, L,XL   £5
Siwmper 6ed dosbarth – merched/bechgyn / 6th Form jumpers – Girls/Boys    S, L & XL    £7
2 crys gwyn 6ed – bechgyn / Pack of 2 6th form shirts – Boys   15, 16, 17” coler /collar    £3

Gwybodath e-diogelwch

Cliciwch ar y linc isod am fwy o wybodaeth ar e-diogelwch.

Byd ar-lein eich plentyn – Canllaw i rieni

Gŵyl y Gelli

Ar Ddydd Gwener, Mai 26ain, wnaeth grŵp o ddisgyblion brwdfrydig blwyddyn 9 ymweld â Gŵyl y Gelli ym Mhowys. Ymysg yr uchafbwyntiau oedd gynulleidfa gyda’r awdures enwog, Ali Sparkes ynghyd a’r cyfle i wrando ar straeon diddanus awduron Daniel Morden a Phill Earle. Wnaeth myfyrwyr hefyd mwynhau’r cyfle i holi’r awduron yma am eu crefft. Roedd blasu bwyd yr ŵyl hefyd yn uchafbwynt! Diwrnod o fwynhad i bob un a ddaeth! Diolch yn fawr iawn i Mrs Victoria Jones am gydlynu’r daith a Mr Ray Thomas am gefnogi’r ymweliad.

Cyrsiau Seibr Preswyl

CYRSIAU SEIBIR PRESWYL AM DDIM WEDI’U NODDI GAN GANOLFAN SEIBIR-DDIOGELWCH GENEDLAETHOL – CYNHELIR YR HOLL GYRSIAU YM MHRIFYSGOL FETROPOLITAN CAERDYDD

8-11 Awst (4 diwrnod AM DDIM).

CyberFirst Defenders https://www.ncsc.gov.uk/information/cyberfirst-defenders

Cwrs preswyl pedwar diwrnod am ddim a chwrs dibreswyl ar gyfer pobl ifanc 14-15 oed (dyddiad geni 1/9/2001 i 31/8/2002). Mae’r cwrs yn darparu cyflwyniad gwerthfawr i’r cyfarpar, yr wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer adeiladu a diogelu rhwydweithiau bach a dyfeisiau personol.Derbynnir archebion yn awr.Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch Smallpeice ar 01926 333200 neu e-bostiwch cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk.

14-18 Awst (5 diwrnod AM DDIM).

CyberFirst Futures https://www.ncsc.gov.uk/information/cyberfirst-futures

Cwrs preswyl 5 niwrnod am ddim a chwrs dibreswyl ar gyfer pobl ifanc 15-16 oed (1/9/2000 i 31/8/2001). Yn ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr sy’n gobeithio astudio Gwyddoniaeth Gyfrifiadurol ar lefel UG/A, neu gyfwerth. Bydd myfyrwyr yn archwilio’r bygythiadau diogelwch seibir datblygedig i ddyfeisiadau, apiau a meddalwedd ac yn ymchwilio i ffyrdd o’u diogelu.Derbynnir archebion yn awr.Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch Smallpeice ar 01926 333200 neu e-bostiwch cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk..

24-28 Gorffennaf (5 niwrnod, AM DDIM, merched yn unig)

CyberFirst Advanced https://www.ncsc.gov.uk/information/cyberfirst-advanced

Cwrs preswyl 5 niwrnod am ddim a chwrs dibreswyl ar gyfer pobl ifanc 16-17 oed (1/9/1999 i 31/8/2000). Bydd y cwrs yn ehangu gwybodaeth unrhyw un sy’n astudio gwyddoniaeth gyfrifiadurol ar lefel UG/A neu gyfwerth, neu ar gyfer unrhyw fyfyriwr â diddordeb gwirioneddol a dawn am gyfrifiaduron.Derbynnir archebion yn awr.Ar gyfer pob ymholiad, ffoniwch Smallpeice ar 01926 333200 neu e-bostiwch cyberfirst@smallpeicetrust.org.uk..