skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

POTEL AILDDEFNYDDIO BRYN TAWE

Cyfarwyddiadau glanhau/gofalu amdanynt

  1. Mae’r botel hon ar gyfer diodydd oer yn unig.
  2. Golchwch y botel yn rheolaidd gyda dŵr cynnes a sebon.
  3. Peidiwch â rhoi’r botel yn y peiriant golchi llestri na’r meicrodon.
  4. Peidiwch â defnyddio cannydd neu gynnyrch glanhau sy’n cynnwys clorin ar y botel.
  5. Peidiwch â phlygu ceg y botel yn ormodol.
  6. Sicrhewch fod ceg y botel wedi ei gosod yn iawn ar ôl ei defnyddio er mwyn osgoi dŵr yn gollwng ohoni.
  7. Peidiwch â thynhau’r caead yn ormodol.

Ffug gyfweliadau I flwyddyn 11

Amserlen ffug gyfweliadau i flwyddyn 11

Arholiadau Mewnol blwyddyn 11

Rhieni bl 13- Ffug gyfweliadau 23/1/20

Bydd eich mab/merch yn derbyn ffug gyfweliad ar fore 23/1 gan ddarparwyr allanol. Bydd slot amser penodol ar eu cyfer a disgwylir iddynt fod yn y neuadd 5 munud o flaen llaw o leiaf. Bydd yr amserlen yn cael ei rhannu â’r disgyblion maes o law. Disgwylir i bob disgybl fod yn bresennol a rhaid hysbysu Miss Lyall neu Mr B Davies os na allent fod yn bresennol.

Amserlen Asesiadau Gwyddoniaeth

Gwybodaeth Gyrfa Cymru

Mae’r cynghorydd Gyrfaoedd Cymru (Mrs Rhiannon Churchill) yn Ysgol Gyfun Bryntawe ar gael yn yr ysgol ar ddydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener. Os oes gan eich mab neu ferch ddiddordeb mewn trafod opsiynau gyrfa, 6ed dosbarth, colegau a phrentisiaethau, peidiwch ag oedi cyn cysylltu isod

Symudol | Mobile: 07890 274819

 E-bost | E-mail: rhiannon.churchill@gyrfacymru.com | rhiannon.churchill@careerswales.com

Gwefan | Website: www.gyrfacymru.com | www.careerswales.com

Arholiadau mewnol blwyddyn 13