skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Wythnos Dringo’n Uwch

 Wythnos Dringo’n Uwch blwyddyn 12- 24/6-27/6. Dyma wythnos o weithgareddau ar gyfer paratoi at fyd gwaith/prifysgol/prentisiaeth. Dyma’r amserlen ac mae copi ar  SMHW hefyd. Bydd taith prifysgol ar 25/6. Bydd disgyblion yn derbyn copi ar 10/6 ac mae copi yma ac ar SMHW. Mae nifer o siaradwyr gwadd yn dod i’r ysgol yn ystod yr wythnos a disgwylir presenoldeb llawn.

Amserlen Dringo’n uwch 2019

Llythyr taith prifysgol 2019

Sesiynau adolygu Sulgwyn

Amserlen adolygu bl11 wythnos yn dechrau 20/5/19

Amserlen adolygu bl11 wythnos yn dechrau 13/5/19

Amserlen adolygu Bl11 wythnos yn dechrau 6/5/19

Amserlen Profion Dosbarth Blwyddyn 8

Amserlen Profion Dosbarth bl 8

Amserlen Profion Dosbarth Blwyddyn 7

Amserlen Profion Dosbarth Bl 7