skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Noson Opsiynau Blwyddyn 9

Cliciwch y linc isod i weld amserlen Noson Opsiynau bl9 (6/3/19)

Amserlen opsiynau Bl9

Arholiadau Mewnol bl10

Arholiadau mewnol i flwyddyn 10 o’r 4ydd o Fawrth tan yr 8fed o Fawrth.  Cliciwch isod i weld yr amserlen

Arholiadau ffug bl.10

Arholiadau Mewnol Blwyddyn 11

Arholiadau mewnol i flwyddyn 11 o’r 11fed o Chwefror tan yr 21ain o Chwefror.  Cliciwch isod i weld yr amserlen.

Amserlen ffug arholiadau bl11

Amserlen Noson Opsiynau Blwyddyn 11

Clic ar y linc isod i weld amserlen noson opsiynau +16

Amserlen noson Agored y 6ed

Dadleuwyr Disglair

Llongyfarchiadau gwresog i dimau iau a hŷn Bryn Tawe ar ennill rownd ranbarthol cystadleuaeth siarad gyhoeddus (Saesneg) y Rotari yn Neuadd y Dref, Llanelli ar nos Fawrth, 15fed Ionawr. Roedd perfformiad y ddau dîm yn destun balchder i’r Ysgol a’u hyfforddwr, Mr Chris Shaw. Llwyddodd y tîm iau, sef Steffan, Jonah a Sonny (o flwyddyn 8) cyflwyno’n ddiddorol ar effaith bositif nofelau Harry Potter gyda Steffan yn ennill gwobr unigol am y cadeirydd gorau, a Jonah yn ennill clod am ei rôl fel y diolchwr gorau. Roedd y tîm hŷn hefyd wedi cipio’r wobr gyntaf yn ei chategori, gyda chyfraniadau ardderchog gan Caitlyn, Manon a Nansi. Unwaith eto, yn ogystal â llwyddiant fesul tîm, lwyddodd Manon i ennill gwobr siaradwraig orau am gyflwyno araith bwerus ar Paddington Bear! Hefyd, enillodd Nansi’r wobr am y diolchwraig orau! Bydd y ddau dîm bellach yn symud ymlaen i’r rownd nesaf yn y Fenni ym mis Mawrth. Dymunwn yn dda iawn iddynt!

Pantomeim “Branwen”

Cafodd criw o fl.7 fore hyfryd yn ddiweddar yn mynychu’r pantomeim “Branwen” yn Neuadd y Gwyn, Castell-Nedd. Diolch yn fawr i Gwmni Theatr Mega am drefnu!

Adran y Gymraeg a Phrifysgolion

Diolch yn fawr i Eurig Salisbury o Brifysgol Aberystwyth am ddod i siarad â’r criw Safon Uwch Cymraeg yn ddiweddar, ac i Angharad Naylor o Brifysgol Caerdydd am gynnal sesiwn yn yr un modd. Diolch yn fawr hefyd i Academi Hywel Teifi am drefnu diwrnod o ddarlithoedd yn ymwneud â’r Cwrs Safon Uwch Cymraeg yn ddiweddar yn y Brifysgol. Elwodd y disgyblion yn fawr o’r cyfleoedd hyn.