skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

GWEITHREDU DIWYDIANNOL 02.03.23

Gweler y llythyr isod yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer y gweithredu diwydiannol gan y ‘NEU’ ar  gyfer dydd Iau’r 02.03.23:

Llythyr i Rieni – Gweithredu Diwydiannol 020323

RHIENI BL.9: sylwer y newid dyddiad i’r noson opsiynau TGAU ar gyfer blwyddyn 9. Bydd y noson nawr yn cael ei chynnal ar nos Fercher yr 8fed o Fawrth, gan ddedchrau am 6y.h.

GOHIRIO GWEITHREDU DIWYDIANNOL 14.02.23

Gweler y negeseuon isod ar gyfer rieni a gwarcheidwaid:

GOHIRIO’R STREIC:

Mae’r gweithredu diwydiannol a  gynlluniwyd gan yr NEU ar y 14.02.23 wedi ei ohirio hyd at yr 02.03.23, er mwyn trafod y cynnig mwyaf diweddar gan Lywodraeth Cymru. Felly, bydd yr ysgol ar agor i bob disgybl fel arfer.  Byddwn yn eich hysbysu am unrhyw newidiadau pellach cyn gynted â phosib.

FFUG ARHOLIADAU BL.10:

Byddwn yn glynu at yr amserlen wreiddiol, gyda’r arholiadau ag amserlenwyd ar gyfer ddydd Mawrth yn digwydd fel arfer.

HMS:

Nodyn i atgoffa am y diwrnod HMS sydd wedi ei gynllunio ar gyfer dydd Gwener yr 17eg o Chwefror. Felly, bydd yr ysgol ar gau i ddisgyblion.

Diolch.

GWEITHREDU DIWYDIANNOL 14.02.23

Gweler y llythyr isod yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer yr ail ddiwrnod o weithredu diwydiannol gan yr NEU ar ddydd Mawrth y 14eg o Chwefror:

Llythyr i Rieni – Gweithredu Diwydiannol 140223

GWEITHREDU DIWYDIANNOL I DDISGYBLION 7-10

Gweler y llythyr isod gyda manylion am sut fydd gwaith yn cael ei osod i ddisgyblion 7-10 ar ddydd Mercher y 01.02.23:

Llythyr i Rieni – Gwaith i ddisg 7-10 – 01.02.23

NEGES I RIENI – GWEITHREDU DIWYDIANNOL

Gweler y llythyr isod am fanylion pwysig y gweithredu diwydiannol ar y 01.02.23:

Llythyr i Rieni – Gweithredu Diwydiannol 010223

Llythyr dechrau tymor – Ionawr ’23

Gweler y llythyr isod am fanylion dychwelyd (ar ddydd Llun y 9fed o Ionawr) a’r tymor i ddod:

Llythyr dechrau tymor y Gwanwyn 2023

Tocynnau raffl ar werth!

Mae dosbarthiadau blwyddyn 7 wedi creu hamperi Nadolig hyfryd ar gyfer achos da. Hoffwn estyn croeso i ddisgyblion a rhieni i ddoâ £1 i’r ysgol yfory er mwyn cael cyfle i ennill un o’r hamperi hyfryd yma. Bydd yr holl arian a godir yn mynd i’r elusen LATCH, yr elusen sy’n cefnogi Emily Williams o flwyddyn 11 a’i theulu. Pob lwc i bawb!