skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Amserlen Adolygu

Cliciwch y linc isod i weld amserlen adolygu i flwyddyn 10 ac 11

Adolygu Ionawr bl10 ac 11

Llwyddiant Shakespeare

Eto eleni, mae’r adran Saesneg wedi cymryd rhan yn Ŵyl Ysgolion Shakespeare. Fe wnaeth 18 disgybl o flwyddyn 10 ac un o flwyddyn 9 perfformio detholiad 30 munud o’r ddrama y Dymestl (The Tempest) yn Theatr Taliesin, Abertawe, ar nos Wener 16eg o Dachwedd.

Ar ôl broses o glyweliadau cyn yr haf, fe wnaeth disgyblion mynd ati i ymarfer gwaith Shakespeare mewn sesiynau ar ôl ysgol gyda Miss Comley. Roedd y disgyblion yn awyddus i greu perfformiad modern, ac wedi diweddaru’r stori i gynnwys y cymeriadau yn teithio ar awyren yn hytrach na llong i ddechrau’r sioe.

Ymhlith y cast roedd disgyblion sydd eisoes wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Perfformio Shakespeare yn genedlaethol gyda’r ESU (English Speaking Union). Roedd Ffion Tomos wedi cymryd rôl Ariel ac  Anwen Morgan fel Antonio, y brawd cas. Roedd enillwyr Perfformiad Deuawd Gorau’r ESU, sef Ashton Williams a Siôn Thomas, wedi cymryd i’r llwyfan unwaith eto wrth chwarae Ferdinand a Caliban.

Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am eu hymrwymiad i’r prosiect eleni. Maen nhw wedi gweithio’n galed ac mae hi wedi bod yn bleser i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, talentog Bryn Tawe unwaith eto. Diolch o galon i Miss Comley am gyfarwyddo’r prosiect.

 

Cystadleuaeth ‘Young Business Dragons’ 2018

Fe wnaeth Amy Johnson, Anwen Morgan, Ashton Williams, Ffion Tomos, Grace Lancey, Hannah Willett a Lowri James gymryd rhan yn gystadleuaeth Young Business Dragons rhanbarth Abertawe. Fe wnaeth y saith ohonynt gystadlu’n dda gan gynrychioli’r ysgol yn arbennig. Ei syniad nhw oedd drych a oedd yn sganio eich dannedd i wirio am blac a bacteria ar eich dannedd ac mae’n dangos i chi le sydd angen brwsio. Fe wnaeth agoriad y pitsh tynnu sylw’r beirniad fel un cofiadwy iawn. Fe wnaethant werthu ei syniad yn llwyddiannus iawn gan gael adborth positif tu hwnt. Rwyf yn falch iawn o bob un ohonynt am ei ymroddiad at y prosiect, ac mae’r grŵp cyfan yn ddiolchgar iawn i’w mentor Stacey Adamiec.

 

Y Gymraeg ar Daith

Diolch i’r Coleg Cenedlaethol am drefnu’r cynllun “Y Gymraeg ar Daith”. Daeth Mererid Hopwood i drafod ei cherdd “Y Sbectol Hud” gyda chriw o fl.10, a daeth Alex Lovell i gynnal sesiwn am bwysigrwydd y Gymraeg yn y gweithle!

Dyma lun o rai o’r disgyblion ynghyd â Mererid yn gwisgo sbectol hud!

Gwybodaeth Gwisg Ysgol

Polisi Gwisg Ysgol

Llwyddiant Shakespeare

Eto eleni, mae’r adran Saesneg wedi cymryd rhan yn Ŵyl Ysgolion Shakespeare. Fe wnaeth 18 disgybl o flwyddyn 10 ac un o flwyddyn 9 perfformio detholiad 30 munud o’r ddrama y Dymestl (The Tempest) yn Theatr Taliesin, Abertawe, ar nos Wener 16eg o Dachwedd.

Ar ôl broses o glyweliadau cyn yr haf, fe wnaeth disgyblion mynd ati i ymarfer gwaith Shakespeare mewn sesiynau ar ôl ysgol gyda Miss Comley. Roedd y disgyblion yn awyddus i greu perfformiad modern, ac wedi diweddaru’r stori i gynnwys y cymeriadau yn teithio ar awyren yn hytrach na llong i ddechrau’r sioe.

Ymhlith y cast roedd disgyblion sydd eisoes wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Perfformio Shakespeare yn genedlaethol gyda’r ESU (English Speaking Union). Roedd Ffion Tomos wedi cymryd rôl Ariel ac  Anwen Morgan fel Antonio, y brawd cas. Roedd enillwyr Perfformiad Deuawd Gorau’r ESU, sef Ashton Williams a Siôn Thomas, wedi cymryd i’r llwyfan unwaith eto wrth chwarae Ferdinand a Caliban.

Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am eu hymrwymiad i’r prosiect eleni. Maen nhw wedi gweithio’n galed ac mae hi wedi bod yn bleser i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, talentog Bryn Tawe unwaith eto. Diolch o galon i Miss Comley am gyfarwyddo’r prosiect.

Llwyddiant ESU

Llongyfarchiadau i’r chwe disgybl o flwyddyn 10 am gystadlu yn rownd ranbarthol Abertawe yr ESU. Llwyddodd tîm Ffion, Anwen a Lowri gipio’r ail wobr gyda Ffion yn ennill gwobr unigol am y cadeirydd orau. Wnaeth Anwen gyflwyno araith ddiddorol ar y testun o lyfrau dadleuol, tra llwyddodd Jack i gyflwyno araith hynod o ddifyr ar ddibyniaeth bobl ifanc ar y we. Rhaid hefyd canmol Ashton a William am eu cyfraniadau gwerthfawr i’w timoedd. Roedd safon hynod o uchel yn y gystadleuaeth a rhaid llongyfarch y tîm buddugol o Ysgol Gyfun Gŵyr, wrth ddymuno’n dda iddynt yn rownd derfynol Cymru.