skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Amserlen Adolygu blwyddyn 11 wythnos yn dechrau 25/3/19

Seremoni Gadeirio 2019

Cynhaliwyd ein Seremoni Gadeirio fel rhan o ddathliadau Dydd Gŵyl Dewi yr ysgol. Trosglwyddwyd yr awenau yn ôl yr arfer i rai o brif ddisgyblion yr ysgol, sef Chloe Steer (dirprwy prif ferch) a Curtis Richards (prif fachgen).

Eleni, Mrs Rhian Edwards Jones, sydd ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd, oedd y beirniad. Diolchwn iddi am ei holl waith trylwyr wrth feirniadu. Daeth hi’n amlwg bod y gystadleuaeth o safon uchel ac nad tasg hawdd oedd beirniadu!

Roedd ‘Y Graig’ wedi plesio’r beirniaid yn fawr. Hyfryd oedd gweld Nel Richards o Flwyddyn 13 yn codi o’i sedd yng nghefn y neuadd lawn i dderbyn y fraint o fod yn brif lenor yr ysgol eleni. Llongyfarchiadau enfawr iddi. Yn gydradd ail am y gadair oedd Caitlyn White a Steffan Leonard, ac yn gydradd drydydd oedd Heledd Owen a Nansi Eccott! Hoffai’r Adran Gymraeg ddiolch yn fawr i bawb a gystadlodd ac yn arbennig i’r staff a’r disgyblion a fu’n rhan o’r seremoni- yn enwedig Rhys Whatty am gyfeilio ar y delyn, Kirsty Lewis am ganu cân y cadeirio, Rachel Hadley am ganu’r ffanffer a Amelia Williams a Llew Wood am gyrchu’r buddugol. Hyfryd hefyd oedd gweld cynrychiolwyr o bob blwyddyn ar y llwyfan a hwythau wedi’u dewis am ymrwymiad i Gymreictod yn yr ysgol.

Llongyfarchiadau hefyd i Jack Thomas am ennill y Tlws Saesneg.

Dyma’r canlyniadau llenyddol eraill:

Rhyddiaith bl7

1af Keira Hopkins

2il Emyr Williams

3ydd Bria Haigh

Barddoniaeth bl7

1af Lewis Rowlands

2il Finlay Lizka-Cook

3ydd Elia Davies

Barddoniaeth bl8

1af Steffan Thomas

2il Ella Mai Davies

3ydd Grace Browne

Rhyddiaith bl8

1af Ella Mai Davies

2il Keeley Evans

3ydd Holly Crocker

Barddoniaeth bl9

1af Siôn Thomas

2il Mirain Owen

3ydd Morgan Davies

Rhyddiaith bl9

1af Annest Cunliffe

2il Morgan Davies

3ydd Williams Rowlands

Barddoniaeth bl10

1af Ben Lervy ac Eve Buckmaster

2il Jack Thomas

3ydd Ethan Byrne

Rhyddiaith bl10

1af Ffion Tomos

2il Anwen Morgan

3ydd Raife Jones

Cystadleuaeth adolygiad ffilm

1af Ethan Perman

2il Ashton Williams

3ydd Lara Davies

Amserlen Adolygu blwyddyn 11 wythnos yn dechrau 18/3/19

Noson Opsiynau Blwyddyn 9

Cliciwch y linc isod i weld amserlen Noson Opsiynau bl9 (6/3/19)

Amserlen opsiynau Bl9

Arholiadau Mewnol bl10

Arholiadau mewnol i flwyddyn 10 o’r 4ydd o Fawrth tan yr 8fed o Fawrth.  Cliciwch isod i weld yr amserlen

Arholiadau ffug bl.10

Arholiadau Mewnol Blwyddyn 11

Arholiadau mewnol i flwyddyn 11 o’r 11fed o Chwefror tan yr 21ain o Chwefror.  Cliciwch isod i weld yr amserlen.

Amserlen ffug arholiadau bl11

Amserlen Noson Opsiynau Blwyddyn 11

Clic ar y linc isod i weld amserlen noson opsiynau +16

Amserlen noson Agored y 6ed