skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Amserlen Adolygu Bl11

Cliciwch isod i weld amserlen adolygu bl11

Amserlen adolygu blwyddyn 11 (1)

GROW – Gwisg Ysgol

Gweler isod am wybodaeth ar Wisg Ysgol, newydd ac wedi ei ailgylchu.

Llongyfarchiadau i Jonah Eccott am ennill cystadleuaeth farddoniaeth ar y cyd rhwng Divine (siocled Masnach Deg) a Chymorth Cristnogol. Enillodd yn y categori uwchradd a’r testun oedd ‘Sut gall siocled newid y byd?’

Taith Bl.8 i Fae Caerdydd

Ym mis Gorffennaf, trefnodd Adran y Gymraeg daith i fl.8 i ymweld â Bae Caerdydd. Cafodd y disgyblion daith o gwmpas Canolfan y Mileniwm a thaith o gwmpas y Senedd cyn mwynhau ychydig o ginio a hufen ia!

Adroddiad Estyn

Mae Estyn wedi cyhoeddi adroddiad am ein harolwg diweddar ar eu safwe. Mae yna nifer o agweddau canmoladwy iawn am waith yr ysgol a’r disgyblion. Dilynwch y cyswllt isod er mwyn darllen yr adroddiad llawn.

http://bit.ly/AdroddiadEstynBT2019

Gwobrau llenyddol y Rotari

Llongyfarchiadau i Ben Lervy am ennill y wobr gyntaf yng nghystadleuaeth “Llenor Ifanc” y Rotari eleni, i Heledd Owen am ddod yn ail a Caitlyn White am ddod yn drydydd. Roedd y beirniad, Dr Dana Edwards yn uchel iawn ei chanmoliaeth o’u gwaith. Cyflwynwyd gwobrwyon iddynt mewn seremoni ddiwedd mis Mehefin.

Sioe i fl.7 am hanes yr iaith Gymraeg

Croesawyd Cwmni Theatr “Mewn Cymeriad” atom ym mis Mehefin i berfformio sioe am hanes yr iaith Gymraeg. Roedd yr actor Llion Williams yn wych ac fe wnaeth bl.7 fwynhau’n fawr!