skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gweithredu Diwydiannol NASUWT 13.07.23

Gallwn gadarnhau y bydd aelodau o undeb NASUWT  yn gweithredu’n ddiwydiannol ar ddydd Iau’r 13.07.23. Gweler y llythyr isod yn cadarnhau’r trefniadau ar gyfer ein disgyblion ar ddydd Iau:

Llythyr i Rieni – Gweithredu Diwydiannol 130723.docx

Siop Lyfrau a Bore Coffi

Fel rhan o ddathliadau Gŵyl Lenyddol, bydd siop lyfrau Tŷ Tawe a siop lyfrau Cover 2 Cover yn gwerthu llyfrau i ddisgyblion yfory (dydd Gwener, 7fed o Orffennaf) yn ystod yr awr ginio. Beth am annog eich plentyn i archebu llyfr er mwyn mwynhau darllen dros yr haf? Mae croeso i rieni flwyddyn 7 ymweld â’r Ŵyl Lenyddol yn ystod yr awr ginio (12:40yp i 1:30yp).

Gweithredu Diwydiannol NASUWT 13.07.23

Gweler y manylion yn y llythyr isod yn amlinellu ein safbwynt ar unrhyw weithredu diwydiannol ar ddydd Iau’r 13eg o Orffennaf:

Gweithredu Diwydiannol NASUWT 130723

Ffair Haf

Ymunwch â ni am brynhawn llawn hwyl a gweithgareddau di-ri ar y 27ain o Fehefin! Bydd perfformiadau byw gan ein disgyblion ac mi fydd cyfle i weld arddangosfeydd o waith y Cyngor Ysgol. Mae yna dal lle ar gyfer ambell i stondin felly os hoffech chi gynnal stondin eich hun plîs cysylltwch â’r ysgol. Diolch am bob cefnogaeth.

Arholiadau Allanol

Llythyr Arholiadau Haf 2023 Summer Examinations Letter

Diwyddiad Elusennol i Jacob Crane

Cliciwch ar linc isod i weld gwybodaeth ar ddigwyddiad lleol sy’n cefnogi Jacob.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIo_s-ITxS8Vi-NNpmK7CuiYFYSyb2nvDEeWwPkKhRHo_RTQ/viewform

OPSIYNAU TERFYNOL BLWYDDYN 9

At sylw Rieni bl.9:

Gweler y llythyr isod yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer gwneud dewisiadau terfynol ar gyfer pynciau TGAU eich plentyn:

Llythyr dewisiadau terfynol 23-25

Rydym wedi siarad gyda phob disgybl sydd â gwrthdaro pynciau o’r dewis agored gwreiddiol. Croeso i rieni gysylltu gyda ni i drafod ymhellach?

Y dyddiad cau ar gyfer cwblhau’r ffurflen yw dydd Llun 17.04.23.

Diolch