skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Adran y Gymraeg a Phrifysgolion

Diolch yn fawr i Eurig Salisbury o Brifysgol Aberystwyth am ddod i siarad â’r criw Safon Uwch Cymraeg yn ddiweddar, ac i Angharad Naylor o Brifysgol Caerdydd am gynnal sesiwn yn yr un modd. Diolch yn fawr hefyd i Academi Hywel Teifi am drefnu diwrnod o ddarlithoedd yn ymwneud â’r Cwrs Safon Uwch Cymraeg yn ddiweddar yn y Brifysgol. Elwodd y disgyblion yn fawr o’r cyfleoedd hyn.

Amserlen Adolygu

Cliciwch y linc isod i weld amserlen adolygu i flwyddyn 10 ac 11

Adolygu Ionawr bl10 ac 11

Llwyddiant Shakespeare

Eto eleni, mae’r adran Saesneg wedi cymryd rhan yn Ŵyl Ysgolion Shakespeare. Fe wnaeth 18 disgybl o flwyddyn 10 ac un o flwyddyn 9 perfformio detholiad 30 munud o’r ddrama y Dymestl (The Tempest) yn Theatr Taliesin, Abertawe, ar nos Wener 16eg o Dachwedd.

Ar ôl broses o glyweliadau cyn yr haf, fe wnaeth disgyblion mynd ati i ymarfer gwaith Shakespeare mewn sesiynau ar ôl ysgol gyda Miss Comley. Roedd y disgyblion yn awyddus i greu perfformiad modern, ac wedi diweddaru’r stori i gynnwys y cymeriadau yn teithio ar awyren yn hytrach na llong i ddechrau’r sioe.

Ymhlith y cast roedd disgyblion sydd eisoes wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Perfformio Shakespeare yn genedlaethol gyda’r ESU (English Speaking Union). Roedd Ffion Tomos wedi cymryd rôl Ariel ac  Anwen Morgan fel Antonio, y brawd cas. Roedd enillwyr Perfformiad Deuawd Gorau’r ESU, sef Ashton Williams a Siôn Thomas, wedi cymryd i’r llwyfan unwaith eto wrth chwarae Ferdinand a Caliban.

Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am eu hymrwymiad i’r prosiect eleni. Maen nhw wedi gweithio’n galed ac mae hi wedi bod yn bleser i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, talentog Bryn Tawe unwaith eto. Diolch o galon i Miss Comley am gyfarwyddo’r prosiect.

 

Cystadleuaeth ‘Young Business Dragons’ 2018

Fe wnaeth Amy Johnson, Anwen Morgan, Ashton Williams, Ffion Tomos, Grace Lancey, Hannah Willett a Lowri James gymryd rhan yn gystadleuaeth Young Business Dragons rhanbarth Abertawe. Fe wnaeth y saith ohonynt gystadlu’n dda gan gynrychioli’r ysgol yn arbennig. Ei syniad nhw oedd drych a oedd yn sganio eich dannedd i wirio am blac a bacteria ar eich dannedd ac mae’n dangos i chi le sydd angen brwsio. Fe wnaeth agoriad y pitsh tynnu sylw’r beirniad fel un cofiadwy iawn. Fe wnaethant werthu ei syniad yn llwyddiannus iawn gan gael adborth positif tu hwnt. Rwyf yn falch iawn o bob un ohonynt am ei ymroddiad at y prosiect, ac mae’r grŵp cyfan yn ddiolchgar iawn i’w mentor Stacey Adamiec.

 

Y Gymraeg ar Daith

Diolch i’r Coleg Cenedlaethol am drefnu’r cynllun “Y Gymraeg ar Daith”. Daeth Mererid Hopwood i drafod ei cherdd “Y Sbectol Hud” gyda chriw o fl.10, a daeth Alex Lovell i gynnal sesiwn am bwysigrwydd y Gymraeg yn y gweithle!

Dyma lun o rai o’r disgyblion ynghyd â Mererid yn gwisgo sbectol hud!

Gwybodaeth Gwisg Ysgol

Polisi Gwisg Ysgol

Llwyddiant Shakespeare

Eto eleni, mae’r adran Saesneg wedi cymryd rhan yn Ŵyl Ysgolion Shakespeare. Fe wnaeth 18 disgybl o flwyddyn 10 ac un o flwyddyn 9 perfformio detholiad 30 munud o’r ddrama y Dymestl (The Tempest) yn Theatr Taliesin, Abertawe, ar nos Wener 16eg o Dachwedd.

Ar ôl broses o glyweliadau cyn yr haf, fe wnaeth disgyblion mynd ati i ymarfer gwaith Shakespeare mewn sesiynau ar ôl ysgol gyda Miss Comley. Roedd y disgyblion yn awyddus i greu perfformiad modern, ac wedi diweddaru’r stori i gynnwys y cymeriadau yn teithio ar awyren yn hytrach na llong i ddechrau’r sioe.

Ymhlith y cast roedd disgyblion sydd eisoes wedi cymryd rhan mewn cystadleuaeth Perfformio Shakespeare yn genedlaethol gyda’r ESU (English Speaking Union). Roedd Ffion Tomos wedi cymryd rôl Ariel ac  Anwen Morgan fel Antonio, y brawd cas. Roedd enillwyr Perfformiad Deuawd Gorau’r ESU, sef Ashton Williams a Siôn Thomas, wedi cymryd i’r llwyfan unwaith eto wrth chwarae Ferdinand a Caliban.

Hoffwn ddiolch i’r holl ddisgyblion am eu hymrwymiad i’r prosiect eleni. Maen nhw wedi gweithio’n galed ac mae hi wedi bod yn bleser i weithio gyda disgyblion brwdfrydig, talentog Bryn Tawe unwaith eto. Diolch o galon i Miss Comley am gyfarwyddo’r prosiect.