skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Gwybodaeth i Rhieni

Llythyron 2023/24

EN Letters 2023/24
Dyddiad Testunau
12/04/2024 Llythyr Dewisiadau Terfynol Blwyddyn 9 24-26
09/04/2024 Llythyr Noson Rieni Bl7
18/03/2024 Sgio 2025
12/03/2024 AMSERLEN ADOLYGU HAF 2024
27/02/2024 Llythyr Noson Rieni Bl8 2024
26/02/2024 Llyfryn opsiynau Bl9 2024 Cymraeg
09/02/2024 Noson Opsiynau Bl9 2024
06/02/2024 Llythyr Ymchwil rhieni
26/01/2024 Gwybodaeth sgio 2024
25/01/2024 Ethol rhiant 2024
19/01/2024 Paris 2024
15/01/2024 Llythyr Noson Rieni bl9
21/12/2023 Llythyr ffug arholiadau 6ed

19/12/2023 Cynllun Nwyddau Misglwyf
18/12/2023 Llythyr diwedd tymor Rhag 2023
05/12/2023 Diwrnod Simwperi Nadolig 2023
01/12/2023 Llythyr Ffug Arholiadau Bl.11
20/11/2023 Gwybodaeth Sgio 2024

Noson Rhieni’r 6ed

13/11/2023 Noson Rieni Sgio

Plant Mewn Angen 2023

09/11/2023 Gwybodaeth Fluenz
27/10/2023 Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr
26/10/2023 Cynllun Nwyddau Misglwyf
23/10/2023 Taith A View from the Bridge
17/10/2023 Llythyr Arholiadau Tachwedd
03/10/2023 Llythyr noson rieni bl11
03/10/2023 Daith Chwaraeon i Dubai
28/09/2023 Llythyr Noson Fugeiliol i ddigyblion blwyddyn 12 a rhieni/gwarcheidwaid

Llythyr Noson Arweiniad UCAS i ddisgyblion blwyddyn 13 a rhieni/gwarcheidwad

Llythyr Noson Ffocws bl.11

21/09/2023 Noson Rieni Fugeiliol Blwyddyn 7
11/09/2023 Trefniadau gollwng a chasglu disgyblion 23-24
09/09/2023 Gwybodaeth pwysig dechrau tymor:

Gwybodaeth dechrau tymor Medi ’23

Llythyr Rieni Gwarcheidwaid 230908 

Prisiau Bwydlen Ysgol

08/09/2023 Taith Llyfrgell

Llyfrau Gosod Bl.10

Llyfrau Gosod Bl.11

Llythyr Dubai

03/09/2023 LLythyr dechrau’r tymor 23-24

Llythyron 2022/23

EN Letters 2022/23
Dyddiad Testunau

20/07/2023

Cynllun Nwyddau Misglwyf

Chweched Dosbarth yn Medi – Llythyr trefniadau anwytho

18/07/2023

Llythyr diwedd tymor – Haf 2023

13/07/2023

Llythyr Glan-llyn 2023

11/07/2023

Trefniadau terfynol Gwlad Belg 2023

10/07/2023

Llythyr i Rieni – Gweithredu Diwydiannol 130723.docx

06/07/2023

Gwyl Llenyddol

Sialens Darllen Abertawe

05/07/2023

Gweithredu Diwydiannol NASUWT 130723

05/07/2023

Prom blwyddyn 11

04/07/2023

Teithiau diwedd blwyddyn bl7 ac 8

Taith diwedd blwyddyn bl9

Taith diwedd blwyddyn bl10

03/07/2023

Taith her Cilfai 2023

22/06/2023

Mabolgampau 2023

21/06/2023

Taliadau di-arian (iPayimpact)

Caniatad systemau adnabod biometreg

Newidiadau pwysig i brydau ysgol

12/06/2023

Llythyr Prom

11/06/2023

Llythyr Siop Cyfnewid Gwisg Ysgol

09/06/2023

Llythyr sgio 2024

Llythyr Newid dosbarthiadau 2023

26/05/2023

Prom 2023

Diweddariad Sgio 2024

Trefniadau blwyddyn 11

25/05/2023

Llythyr trefniadau diwedd tymor blwyddyn 12

19/05/2023

Trefniadau blwyddyn 11

16/05/2023

Llythyr safonau gwisg ac Offer

11/05/2023

Llythyr Arholiadau Haf 2023

04/05/2023

Llythyr Cyngor Eco

AMSERLEN ADOLYGU HAF 2023

02/05/2023

Llythyr Asesiadau Personol Blwyddyn 8

28/04/2023

Sgio 2024

27/04/2023

Taflenni Gwybodaeth pigiadau blwyddyn 9

MenAcwy Leaflet 23

MenAcwyNimenrix PIL 23

Protection against tetanus, diphtheria and polio (English)leaflet

revaxisDTP PIL 23

 

25/04/2023

Llythyr Asesiadau Personol Blwyddyn 7

24/04/2023

Dylan Goes Digital Cy

17/04/2023

Llythyr Asesiadau Personol blwyddyn 9

31/03/2023

Llythyr Noson Rieni Bl8 2023

Llythyr Opsiynau blwyddyn 9

30/03/2023

Amserlen Sesiynau Adolygu’r Pasg

 

24/03/2023

Llythyr Noson Rhieni blwyddyn 7

21/03/2023

Noson Rieni arbennig i fl10-13

20/03/2023

Asesiadau Blwyddyn 9

02/03/2023

Llythyr Arholiadau Haf 2023

27/02/23

Llythyr Noson Rieni Bl8 2023

17/02/23

LLYTHYR NOSON OPSIYNAU B9 2023

07/02/2023

Llythyr i Rieni – Gweithredu Diwydiannol 140223

02/02/2023 Taith Amgueddfa Genedlaethol y Glannau i flwyddyn 7
27/01/2023 Llythyr Ffug Arholiadau Bl.10

Ymarferion Eisteddfod yr Urdd 2023

26/01/23 Llythyr i Rieni – Gweithredu Diwydiannol 010223

Llythyr Sgio

20/01/2023 Llythyr Prom 2023
17/01/2023 Uned Tyfu a Newid
12/01/2023 Llythyr Noson Agored y Chweched Dosbarth – 17eg Ionawr

Llythyr Ffug Arholiadau 6ed

07/01/2023 Llythyr dechrau tymor y Gwanwyn 2023
23/12/2022 Llythyr blwyddyn 11
15.12.22 Cyngor iGAS and Scarlet fever CYM
13/12/2022 Llythyr terfynol Sgio

Gwybodaeth Pwysig Sgio 2023 EHIC – GHIC

08/12/2022 Llythyr Hamperi i fl.7
07/12/2022 Gwahoddiad Seremoni Wobrwyo
06/12/2022 Llythyr Ffug Arholiadau Blwyddyn 11
05/12/2022 Llythyr Gwasanaeth Nadolig 2022
02/12/2022 Noson Rieni’r Chweched Dosbarth

Noson Rieni Bl10 2022

Gwasanaeth Nadolig 2022

24/11/2022 Noson Sgiliau 7 + 8
22/11/2022 Llythyr Wal Goch Bryn Tawe 221122

Wal Goch Bryn Tawe

22/11/2022 Taith A Christmas Carol
18/11/2022 Noson Rieni Bl11

Llythyr Prydlondeb

28/10/2022 Amserlen adolygu Tachwedd 2022
13/10/2022 Ymweliad Shakespeare bl.9

Llythyr Arholiadau Tachwedd

10/10/2022 Ethol Rhiant Lywodraethwr Hydref 2022
28/09/2022 Llythyr Gwisg Anffurfiol 300922
22/09/2022 Taith ‘The Book Thief’

Noson Rieni Fugeiliol Blwyddyn 7

Llythyr Rhieni Bl.11

Llyfrau Llenyddiaeth Saesneg bl.10

Llyfrau Llenyddiaeth Saesneg bl.11

Taith i Wlad Belg 2023

 

16/09/2022 Noson UCAS bl 13 Medi 22

Noson fugeiliol bl 12 Medi 22

14.09.22 Llythyr Rieni – Angladd y Frenhines 190922
09/09/2022 Taith blwyddyn 7 i Lanmadog
05.06.22

Gwybodaeth dechrau tymor Medi ’22

Polisi ffonau symudol newydd: cliciwch yma

Polisi gwisg ysgol: cliciwch yma

Ffurflen casglu data: cliciwch yma

Polisi presenoldeb: cliciwch yma

POLISI FFÔN SYMUDOL MEDI 2022

01.09.22 Llythyr dechrau’r tymor 22-23.docx

Barod i Ddysgu

CY Ready to Learn
Things you need when starting school

Fersiwn argraffu

Mae’n allweddol bwysig bod gennych yr offer cywir bob dydd. Gwnewch yn siŵr bod yr offer cywir gyda chi bob dydd:

 • Pen/Beiro (ac un sbâr)
 • Pensil (ac un sbâr)
 • Pren mesur
 • Cas pensiliau
 • Rwber
 • Naddwr
 • Onglydd
 • Cyfrifiannell
 • Pensiliau lliw

Bydd hefyd angen bag addas er mwyn cludo llyfrau nȏl acymlaen i’r ysgol!

Siaradwch gyda’ch tiwtor os oes problem gydag offer

Cymorth Llythrennedd


Medi 2023

Bydd gwaith cartref yn cael ei nodi’n ddwyieithog ar ‘Satchel’.

Satchel logo

Eisiau cymorth i ddeall taflen waith? Defnyddiwch ‘Google Translate App’. Agorwch yr app. Gwasgwch y botwm ‘camera’ a dal y ffôn uwchben y daflen waith/ o flaen sgrin cyfrifiadur a bydd yr app yn cyfieithu’r geiriau.

Download on the App Store
Demonstrates using Google translate
Taflen waith wreiddiol / Cyfieithad yr app

Mae gwisg swyddogol yr ysgol yn rhoi cyfle i chi fel disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe fod yn falch o’ch ysgol, teimlo eich bod yn perthyn iddi a bod yn barod i gynnal safonau uchel o ymddygiad ac ymrwymiad i waith a nodau’r ysgol. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o ran safonau gwisg a disgwylir i bob disgybl gydymffurfio â’n rheolau.

Gwisg swyddogol yr ysgol - Bechgyn a Merched

 • Esgidiau du plaen. Rhaid bod eich trowsus yn gorchuddio unrhyw ‘fŵts’ du plaen. Ni chaniateir sodlau uwch na 4cm.
 • Sanau plaen tywyll neu deits du heb batrwm
 • Trowsus du plaen. Ni chaniateir jîns o unrhyw fath (gan gynnwys jîns tynn), ‘cords’, trowsus tynn ‘lycra’ na throwsus ‘combat’.
 • Sgert ddu blaen sy’n cyrraedd y pen-glin. Ni chaniateir sgertiau elastig tynn.
 • Crys gwyn llewys hir a thei swyddogol yr ysgol
 • Siwmper swyddogol yr ysgol (i fynd gyda crys a thei yr ysgol)
 • Cot blaen du neu nefi. Ni chaniateir cotiau lledr na ffug lledr.

Gwisg swyddogol Addysg Gorfforol yr ysgol - Bechgyn a Merche

 • Esgidiau hyfforddi neu rygbi/pel droed addas.
 • Sanau swyddogol yr ysgol, lliw gwîn a streipen las golau/sanau gwyn hyfforddi.
 • Siorts pêl-droed/siorts rygbi nefi gyda logo’r ysgol/sgert gyda logo’r ysgol.
 • Trowsus chwys swyddogol yr ysgol.
 • Crys-T nefi gyda logo’r ysgol.
 • Crys rygbi swyddogol yr ysgol, lliw gwîn a glas golau gyda logo’r ysgol a/neu siwmper addysg gorfforol lliw gwîn gyda logo’r ysgol.

Tlysau

Nid oes hawl gan ddisgyblion i wisgo tlysau heblaw’r canlynol: oriawr, un pâr o styds plaen ar waelod y clustiau, un fodrwy blaen ar fys. Ni chaniateir gwisgo tlysau mewn unrhyw ran arall o’r corff am resymau Iechyd a Diogelwch.

Colur

Nid oes hawl gan ddisgyblion i wisgo colur, ffug-amrannau na lliw haul ffug.

Nid oes hawl gwisgo paen ewinedd, nag estyniadau i’r ewinedd.

Gwallt

Ni chaniateir defnyddio lliw gwallt annaturiol na steil sy’n eithafol o ran ffasiwn. Yr ysgol sy’n penderfynu yr hyn sy’n eithafol. Gall steil eithafol gynnwys, pen wedi’i siafo, “tramlines”, “dreadlocks”, estyniadau ayyb. Nid oes hawl gwisgo bandiau na chlipiau gwallt trwchus na lliwgar – dim ond rhai nefi neu ddu plaen.

Yr ysgol sy’n penderfynu yr hyn sy’n dderbyniol o ran gwisg ac ymddangosiad.

Os na fydd disgyblion yn cydymffurfio fe fydd camau disgyblu yn dilyn.

Siop Swap Bt

 • Gellir prynu eitemau gwisg ysgol ail law neu gyfnewid eitemau nad oes eu hangen arnoch bellach.
 • Ar agor pob amser cinio Dydd Gwener ac yn ystod pob noson rhieni.
 • Yn ogystal, mae modd gwneud cais am wisg ysgol ail-law trwy Pennaeth Blwyddyn eich plentyn.
School Clothes School Clothes School Clothes

Rieni a gofalwyr: Gwybodaeth i gefnogi eich plentyn

Fel rhiant neu ofalwr rydych yn chwarae rhan allweddol yn cefnogi eich plentyn i wneud penderfyniadau yn ystod ei daith drwy fyd addysg a thu hwnt. Dysgwch mwy am y Tîm Gyrfa Cymru yn yr ysgol.

Mae gan Gyrfa Cymru wybodaeth ac adnoddau newydd ar eu gwefan i'ch helpu i gefnogi'ch plentyn.

Gallwch ddefnyddio eu gwefan i wneud y canlynol:

Cliciwch ar y dolenni uchod neu ewch i’r adran rhieni a gofalwyr am fwy o wybodaeth.

Cynnwys ar gyfer y cyfryngau cymdeithasol:

Rieni a gofalwyr! A oes angen cymorth arnoch i helpu'ch plentyn i wneud penderfyniadau gyrfaol ar gyfer y dyfodol?

Mae gan @GyrfaCymru yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i'w helpu😊. Ewch i'r tudalennau arbennig ar gyfer rhieni ar eu gwefan am gefnogaeth: Rhieni | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

#DewisiadauGyrfaEichPlentyn

Rieni a gofalwyr! Oeddech chi'n gwybod bod gan @GyrfaCymru lawer o wybodaeth, syniadau ac offer i'ch helpu i gefnogi'ch plentyn i wneud penderfyniadau gyrfaol ar gyfer y dyfodol? Ewch i'r tudalennau arbennig ar gyfer rhieni ar eu gwefan: Rhieni | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

#DewisiadauGyrfaEichPlentyn

P'un a yw'ch plentyn yn yr ysgol gynradd, yr ysgol uwchradd, yn y coleg, yn cael ei addysg yn y cartref neu yn mentro i'r byd ôl-addysg, gall @GyrfaCymru helpu. Ewch i'r tudalennau pwrpasol ar gyfer 'rheini' ar eu gwefan am gefnogaeth: Rhieni | Gyrfa Cymru (llyw.cymru)

#DewisiadauGyrfaEichPlentyn

Llwytho i lawr PDF

Polisi Ffôn Symudol Yr Ysgol

Mae effaith gorddefnydd o ffonau symudol a’r amser y mae disgyblion yn treulio o flaen sgrin yn bryder gynyddol oherwydd yr effaith negyddol ar ddysgu a lles. Mae ffonau symudol yn tynnu sylw dysgwyr yn ystod y diwrnod ysgol. Mae'n hanfodol bwysig bod dysgwyr yn gallu canolbwyntio'n llawn ar eu dysgu yn ystod gwersi ac yn treulio amser o ansawdd yn cymdeithasu gyda'i gilydd yn eu hamser rhydd. Yn sgil hyn, wedi ymgynghori gyda’n disgyblion, fforwm llais ein rieni a staff yr ysgol, rydym yn mynd i weithredu rhai newidiadau i'n polisi ffôn ysgol.

.

Felly, caniateir i ddysgwyr :

 • Ddod â ffôn symudol i'r ysgol – ond RHAID ei ddiffodd (pŵer i ffwrdd) a’i gadw allan o’r golwg yn ystod y diwrnod ysgol (8:30yb – 15:10yh).
 • Os oes angen i ddysgwyr ddefnyddio eu dyfais symudol am reswm hanfodol –rhaid iddynt ofyn am ganiatâd gan aelod o staff yn gyntaf.
 • Caniateir i ddisgyblion ddefnyddio eu ffôn yn barchus wrth deithio i /o'r ysgol – h.y. Dim tynnu lluniau / fideos/ negeseuon cyfryngau cymdeithasol am ddisgyblion eraill, dim negeseuon cas / bwlio ar-lein, dim uchelseinyddion ac ati.
 • Caniateir i ddisgyblion ddefnyddio eu ffôn yn ystod gwersi gyda chaniatâd staff – at ddibenion addysgol e.e. Defnyddio gwefannau fel Kahoot, dibenion ymchwil ac ati. RHAID diffodd ffonau symudol eto yn dilyn y wers honno.

Ni chaniateir i ddysgwyr :

 • Ddefnyddio eu dyfais symudol heb ganiatâd ar unrhyw adeg yn ystod y diwrnod ysgol (8:30yb – 15:10yh).
 • Adael eu dyfais ymlaen (wedi'i bweru) yn ystod y diwrnod ysgol, oherwydd bod hysbysiadau yn gallu tarfu ar ddysgu disgyblion a chael effaith negyddol ar ddysgu a lles disgyblion.
 • Defnyddio clustffonau /uwchseinyddion yn ystod y diwrnod ysgol.

Canlyniadau:

 • Yn ystod gwersi, bydd unrhyw ddysgwr nad yw'n dilyn yr amodau uchod yn cael ei ffôn wedi’i gymryd a’i roi mewn bocs diogel tan ddiwedd y wers – bydd hyn yn cael ei gofnodi ar SIMS.
 • Bydd unrhyw ddysgwr nad yw'n dilyn yr amodau uchod y tu allan i'r gwersi yn cael ffôn y wedi’i gymryd a’i roi i mewn i swyddfa'r ysgol i'w gasglu gan y dysgwr ar ddiwedd y dydd.
 • Bydd troseddau cyson yn arwain at ganlyniadau pellach – e.e. y ffôn yn cael ei roi yn y swyddfa tan ddiwedd y dydd, rhieni/gofalwyr yn casglu'r ddyfais, colli’r fraint o ddod â ffôn i'r ysgol yn gyfan gwbl.
 • Bydd unrhyw gamddefnydd mwy difrifol o ffôn (e.e. tynnu lluniau neu fideos yn ystod y diwrnod ysgol, bwlio ar-lein neu negeseuon cas ac ati) yn arwain at ganlyniadau mwy difrifol.

Pryderon

Mae angen i mi gysylltu â'm plentyn yn ystod y diwrnod ysgol – sut alla i wneud hynny?
Rydym yn deall y gall fod angen i rieni gysylltu â'u plentyn yn ystod y diwrnod ysgol – gofynnwn i rieni ddilyn ein polisi presennol drwy ffonio swyddfa'r ysgol (01792 560600) a bydd neges yn cael ei chyfleu i'ch plentyn ar unwaith. Gall hyn gynnwys neges iddynt droi eu ffôn symudol ymlaen er mwyn derbyn neges/galwad.
Mae angen i'm plentyn gysylltu â mi (rhiant) yn ystod y diwrnod ysgol – sut gallant wneud hynny?
Gofynnwn i unrhyw ddysgwr sydd angen cysylltu â'u cartref, ofyn am ganiatâd gan aelod o staff cyn gwneud hynny. Mae rhyddid hefyd i ddefnyddio 'ffôn disgyblion' sydd ar gael iddynt yn y dderbynfa - gall dysgwyr ei ddefnyddio i gysylltu â rhieni/gofalwyr os oes angen. Rydym yn storio pob rhif ffôn rhiant/gofalwr ar ein cronfa ddata petai angen rhif rhiant/gofalwr ar y plentyn.
Mae fy mhlentyn yn defnyddio ap Satchel (cynt yn Show My Home Work) i weld eu hamserlen a'u gwaith cartref – sut y byddan nhw'n rheoli hyn nawr?
Bydd pob dysgwr yn cael copïau papur o'u hamserlen ar ddechrau'r flwyddyn – dylid eu gludo i'w llyfrau cyswllt a'u cadw'n ddiogel. Os oes angen copi arall ar unrhyw ddysgwr – gellir ei gael yn swyddfa'r ysgol. Mae gan bob aelod o staff hefyd fynediad at amserlenni pob dysgwr a gallent gynorthwyo os oes angen.
Dylai dysgwyr wirio/trefnu eu gwaith cartref cyn dod i'r ysgol (yn ddelfrydol y noson gynt) – nid yw'n ofynnol i ddysgwyr wirio/gweld gwaith cartref yn ystod y diwrnod ysgol.
Nid yw fy mhlentyn yn mynd i ymdopi heb i'w ddyfais gael ei throi ymlaen
Mae dibyniaeth ar y ffôn yn bryder cynyddol i lawer ohonom, bydd adegau pan fydd yn rhaid i bobl ifanc ac oedolion fynd heb eu ffôn symudol am wahanol resymau. Teimlwn ei bod yn well addysgu a chefnogi dysgwyr a phobl ifanc nawr, cyn iddi ddod yn broblem fwy difrifol.

Mae cefnogaeth rhieni gyda hyn yn hanfodol bwysig ac yn cael ei werthfawrogi'n fawr. Mae llawer o astudiaethau i effeithiau negyddol amser sgrin ar iechyd meddwl, lles a datblygiad ymenyddol pobl ifanc a theimlwn ei fod yn ddyletswydd arnom i gymryd y camau pwysig hyn er mwyn ceisio cefnogi lles a dysgu pob disgybl.

Polisi Presenoldeb

EN Attendance
Mae gennych yr hawl i ddysgu a mynd i’r ysgol. (Erthgyl 28)

Prif egwyddorion

“Os yw addysg yn mynd i fod yn effeithiol, mae presenoldeb cyson yn rhagofyniad, a mae ei sicrhau yn gorfod bod yn flaenoriaeth i bawb yn yr ysgol” (presenoldeb ysgol – Yr Adran Addysg a Gwyddoniaeth 1989)

Mae presenoldeb yn anghenraid statudol ar gyfer ein disgyblion hyd at 16 oed. Yn ogystal, mae’n anghenraid ar gyfer gyrfa ysgol lwyddiannus. Mae absenoldebau ysbeidiol cyson, a / neu rai am gyfnodau mwy estynedig yn niweidiol ar gyfer addysg ein disgyblion. Rhaid i bawb sy’n ymwneud ag addysg ein disgyblion weithio mewn partneriaeth i sicrhau presenoldeb uchel ymhlith disgyblion Bryn Tawe.

Nodau

Mae codi a chynnal lefelau presenoldeb o hyd yn flaenoriaeth ym Mryn Tawe er mwyn gallu rhoi’r cyfle gorau i bob disgybl gyrraedd eu potensial. Mae yna sawl agwedd o’n gwaith dyddiol sydd yn cael effaith gadarnhaol ar godi presenoldeb:

 • Gweithredu a monitro systemau cofrestru clir
 • Hyrwyddo a gwobrwyo presenoldeb da
 • Monitro a gweithredu ar bresenoldeb isel – gyda ymateb graddedig yn ddibynnol ar y lefel o absenoldeb
 • Disgwyliadau a chefnogaeth ar gyfer rhieni

Gweithredu a monitro systemau cofrestru clir

Mae’r holl staff sydd â chyfrifoldeb am gofrestru yn glir ar ein prosesau o sicrhau bod pob disgybl a myfyriwr yn cael eu cofrestru yn bresennol er mwyn sicrhau gofynion Iechyd a Diogelwch, yn ogystal â sicrhau ein bod yn gallu monitro presenoldeb yn gywir.

Mae’r swyddog presenoldeb â chyfrifoldeb am fonitro’n ddyddiol bod pob aelod o staff yn gwireddu eu dyletswydd o gofrestru ar gyfer y sesiwn boreol a phrynhawn. Fe wneir hyn y ganolog erbyn 9:30 yb a 13:45 y prynhawn.

Hyrwyddo a gwobrwyo presenoldeb da

Yn unol a’n polisi gwobrwyo, rydym yn defnyddio gwobrau yn aml fel ffordd o gymell disgyblion i ymfalchïo yn eu presenoldeb yn yr ysgol. Fe:

 • Roddir pwyntiau clod am bresenoldeb pob mis i ddisgyblion sydd yn cyrraedd 95% neu’n uwch.
 • Mae disgyblion sydd yn bresennol am 100% o’r amser yn ystod tymor y Nadolig yn derbyn tystysgrif clod, ac enwebiad am wobr/au am y tymor am eu hymdrechion.
 • Mae disgyblion hefyd yn derbyn pwyntiau clod sy’n mynd tuag at eu cyfansymiau i ennill gwobrau yn ein seremonïau gwobrwyo ar ddiwedd tymor y Nadolig a thymor yr haf.
 • Rydym yn rhedeg cystadleuaeth presenoldeb ar gyfer y dosbarth gorau pob mis.
 • Pob mis fe arddangosir ystadegau ar gyfer y dosbarthiadau gorau, y disgyblion sydd wedi ennill presenoldeb 100% (Clwb 100%) ar gyfer y mis yn ogystal ag ystadegau’r ysgol gyfan yn fisol, er mwyn cynnal diddordeb y disgyblion o ble rydym ni o ran ein presenoldeb.

Monitro a gweithredu ar bresenoldeb isel – gyda ymateb graddedig yn ddibynnol ar y lefel o absenoldeb

Mae rhai disgyblion yn fwy tueddol o golli ysgol na’i gilydd – gall y rhesymau gynnwys y canlynol:

 • Hanes meddygol y disgybl
 • Tueddiadau teuluol
 • Anawsterau mynediad i’r cwricwlwm
 • Bwlio
 • Ffrindiau
 • Gwaith ysgol
 • Salwch
 • Problemau o ran gofal neu gartref
 • Cludiant i ac o’r ysgol
 • Gwaith ac arian

Yn sgil presenoldeb isel mae gennym ymatebion amrywiol graddedig i oresgyn y broblem. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Arweinydd Dysgu i dderbyn allbrint o ddisgyblon sydd a % presenoldeb o dan 90% gan y swyddog presenoldeb.
 • Sgyrsiau cyson rhwng y Arweinydd Dysgu a’r swyddog lles i drafod disgyblion sydd a chanrannau presenoldeb isel
 • Cyfarfodydd wythnosol rhwng y Arweinydd Dysgu a’r Swyddog Lles i drafod disgyblion penodol
 • Cyfweliadau cyson (pob hanner tymor / 4 wythnos) i ddisgyblion sydd â chanrannau isel (o dan 90% - Tiwtor Personol; dan 85% Arweinydd Dysgu; o dan 80% Swyddog Lles)
 • Cyfweliadau i fonitro targedau
 • Cyfarfodydd gyda rhieni disgyblion sydd a % isel yn gyson
 • Targedu teuluoedd penodol
 • Cyfeirio at y Swyddog Lles
 • Cyfarfodydd gyda’r Uwch Dim Arwain
 • Cyfarfod pwyllgor llywodraethwyr
 • Cyfeirio’r achos at y llys

Fe fydd yr Arweinydd Dysgu, y Swyddog Lles, aelodau o’r Uwch Dim Arwain yn gyson yn trafod y camau mwyaf addas ar gyfer disgyblion unigol fydd yn ymateb orau i’w gofynion.

Disgwyliadau ar gyfer ein rhieni i:

 • Sicrhau presenoldeb cyson eu plant
 • Weithio mewn partneriaeth gyda’r ysgol
 • Sicrhau bod eu plant yn deall pwysigrwydd presenoldeb
 • Gymryd diddordeb yn addysg eu plant – gofyn am eu profiadau yn yr ysgol a’u hannog nhw i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol yr ysgol
 • Drafod unrhyw broblemau posib mae eu plant yn cael yn yr ysgol – cysylltu gyda’i athro neu bennaeth yr ysgol am unrhyw ddigwyddiadau difrifol
 • Beidio â chaniatâu iddynt golli ysgol am rhesymau gwan – yn enwedig rhai na fyddai rhieni yn colli gwaith amdanynt
 • Drefnu apwyntiadau ac ymweliadau ar ôl ysgol, ar y penwythnosau neu yn ystod gwyliau ysgol gan ei fod yn ffordd effeithiol o helpu i osgoi tarfu ar addysg plentyn yn yr ysgol
 • Beidio â chymryd eu plant ar wyliau yn ystod amser ysgol

Cefnogaeth ar gyfer rhieni:

 • Ysgol eich plentyn yw’r pwynt cyswllt cyntaf i drafod unrhyw broblemau presenoldeb.
 • Fe ddylai’r ysgol gytuno ar gynllun i wella presenoldeb eich plentyn.
 • Mae aros mewn cysylltiad cyson gyda’r ysgol yn hanfodol.
 • Mae gan pob ysgol Swyddog Lles sy’n gallu cynnig cefnogaeth ynghlŷn â phroblemau sy’n ymwneud â phresenoldeb.
 • Fe allant gynnig help arbenigol i helpu eich plentyn i wella’i presenoldeb ac ymddygiad tra eu bod yn yr ysgol.
 • Mae’r swyddog lles yn gweithio gyda teuluoedd ac ysgolion i oresgyn problemau difrifol megis bwlio
 • Cynigir gymorth i leihau’r baich ar ddisgyblion sydd yn ffeindio pethau’n anodd ar gyfnodau gwahanol (e.e. Os yw plentyn yn gwario tipyn o amser yn gofalu am aelod arall o’r teulu)
 • Cefnogaeth oherwydd salwch hir dymor.
 • Sicrhewch bod eich plentyn yn mynychu ysgol yn rheolaidd, yn cyrraedd ar amser a mynychu’r gwersi i gyd
 • Dechreuwch ddatblygu’r arferion yma o oed ifanc. Os ydych yn teimlo bod eich plentyn yn cael problemau siaradwch ac athrawon yr ysgol
 • Cysylltwch ag ysgol eich plentyn cyn gynted a rydych yn dechrau pryderi am bresenoldeb eich plentyn.
 • Mae bod yn absennol yn golygu bod eich plentyn yn colli allan ar gyfleoedd dysgu pwysig
 • Mae prydlondeb a phresenoldeb cyson yn helpu’ch plentyn i ddatblygu dau agwedd gwerthfawr yn llygaid cyflogwyr sef dibynadwyedd ac hunan drefniant.

Lawrlwythwch


Gwybodaeth hysbysiadau cosb absenoldeb o'r ysgol

Cyflwynodd Rheoliadau (Hysbysiadau o Gosb) (Cymru) Addysg 2013 hysbysiadau o gosbau penodol ar gyfer absenoldebau rheolaidd o'r ysgol.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'n rhaid i bob awdurdod lleol lunio a gweithredu ei Godau Ymddygiad Lleol ei hunan er mwyn sicrhau cysondeb wrth gyflwyno hysbysiadau o gosb. Bydd y côd yn cael ei weithredu yn Abertawe o fis Ionawr, 2015.

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi mai un opsiwn ymysg nifer o wahanol fesurau sydd ar gael i hyrwyddo presenoldeb gwell yn yr ysgol yw hysbysiadau o gosb. Mae cyflwyno'r rheoliadau hyn yn un rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru i wella presenoldeb mewn ysgolion ar draws Cymru.

Mae cyflwyno'r rheoliadau hyn yn golygu y gall rhieni bellach dderbyn dirwy os bydd eu plentyn/plant yn absennol o'r ysgol yn rheolaidd.

Mae'r côd ymddygiad lleol, sy'n esbonio sut bydd hysbysiadau o gosb yn gweithio, ar gael ar wefan Cyngor Abertawe yn https://www.abertawe.gov.uk/cosbaddysg

Ar y wefan, mae'r awdurdod lleol hefyd wedi darparu atebion i rai cwestiynau cyffredin. Bydd rhieni/gofalwyr hefyd yn derbyn llythyron esboniadol a thaflenni gwybodaeth gan ysgol eu plentyn ym mis Ionawr, 2015.

Os oes gan unrhyw riant bryderon am bresenoldeb eu plentyn/plant, yna siaradwch â staff yr ysgol am gyngor a chefnogaeth.

Grant Amddifadedd Disgyblion

EN Pupil Deprivation Grant

Cefndir

  2020 2019 2018
Disgyblion ym Mryn Tawe ar ddechrau Mis Medi 888 859 821
% disgyblion sy’n deilwng i ginio rhad Dros 14% Dros 12% 12%
Grant amddifadedd disgyblion £110,400
(4/2020-3/2021)
£69,000
(4/2019-3/2020)
£64,400
(4/2018-3/2019)

Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) - 2018/2019/2020

Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â’r nifer o ddisgyblion sy’n derbyn prydiau Ysgol am ddim (PYDd) yn yr ysgol. Rhaid bod unrhyw wariant o’r grant wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd.

Mae’r Sutton Trust yn fudiad elusennol sy’n ymchwilio i effaith cefnogaeth ychwanegol sydd wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Y mae Ysgol Gyfun Gymreag Bryn Tawe wedi mabwysiadu amrediad o strategaethau a adnabyddir gan y Sutton Trust fel strategaethau sydd yn atgyfnerthu amcanion yr ysgol.

Y mae’r ysgol wedi ymgymryd ag amrediad eang iawn o strategaethau, yn benodol er mwyn cefnogi disgyblion sy’n wynebu’r her o dlodi ac amddifadedd, gan gynnwys:

 • Apwyntio Cynorthwy-ydd Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd i ddylunio a dosbarthu rhaglenni a gweithgareddau ar gyfer disgyblon sydd wedi eu targedu gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd.
 • Datblygu arweinwyr i hyrwyddo addysgeg a sicrhau datblygiadau staff effeithiol o fewn yr ysgol. Y nod yw i sicrhau fod yr holl staff yn deall yr angen i oresgyn rhwystrau y mae ein disgyblion yn wynebu o fewn ein cymdeithas. Cynhelir HMS penodol ar wella ansawdd addysgu yn yr agweddau yn flynddol.
 • Rhyddhau 3 o staff (Arweinydd bugeiliol, AD CA3 a 4) i gynllunio a monitro rhaglen fentora ddwys gydag ymyrraethau penodol i gefnogi disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Pob aelod o staff i ddarparu rhaglen fentora grymus i gefnogi cynnydd academaidd ein disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Rhyddhau cydlwynwyr CA3 Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd, sy’n athrawon profiadol i weithio gyda grwpiau penodol o ddisgyblion ar strategaethau ymyrraeth Llythrennedd a Rhifedd.
 • Rydym wedi dynodi dosbarth dysgu ychwanegol ym Mathemateg, Saesneg a’r Gymraeg fel y gallwn ddatblygu nifer o ddosbarthiadau llai eu maint. Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys nifer o ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd a disgwyliwn felly iddynt i wireddu eu potensial.
 • Cydweithio agos gyda’n hysgolion partner cynradd ar strategaethau cytun i godi safonau Llythrennedd a Rhifedd ein disgyblion.
 • Rydym wedi adnabod grŵp o ddisgyblion CA4 sydd mewn perygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) wrth iddynt adael Ysgol yn 16. Mae’r mwyafrif o’r disgyblion yma mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Maent yn derbyn sesiynau mentora cyson er mwyn eu cefnogi i ymdopi â gofynion eu cyrsiau amrywiol, yn ogystal â’u hysgogi i godi lefelau cymhelliant i lwyddo’n academaidd.
 • Darparu’r ‘Ystafell Gwella’, sef ardal gynhwysiant ychwanegol i alluogi disgyblion sydd ag anghenion ymddygiadol ac emosiynol i dderbyn cefnogaeth ychwanegol i lwyddo.
 • Cefnogaeth ariannol i ddisgyblion PYD i fynychu cyrsiau allgyrsiol a gwersi cerddoriaeth er sicrhau cyfranogiad er mwyn codi safonau.
 • Ariannu ‘Swyddog Cynhwysiant’ er mwyn ddarparu adnodd gynhwysiant lwyddiannus iawn sydd yn chwarae rhan allweddol yn darparu dilyniant mewn addysg rhai o’n disgyblion mwy bregus.
 • Rydym yn monitro presenoldeb yn agos gan gyflwyno amrywiaeth eang o strategaethau gan gynnwys targedu yn benodol, ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd

Mae cynlluniau GAD a GGA yr ysgol yn cael eu harfarnu yn rheolaidd gan yr Awdurdod Lleol.