skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Gwybodaeth i Rhieni

Llythyron 2021/22

EN Letters 2021/22

 

Dyddiad Testunau
24/06/2022 Dringo’n Uwch

Amserlen Dringo’n Uwch

23/06/2022 Ethol Rhiant-lywodraethwyr

Yn galw ar bob dysgwr!

21/06/2022 Asesiadau Personol Blwyddyn 8
09/06/2022 Llythyr Blwyddyn 11
7/6/22 Ymweliad Sesiynau Blasu Cyrsiau Prifysgol yn y Drindod Dewi Sant, Campws Caerfyrddin
24/05/2022 Diwrnod olaf blwyddyn 11 a threfniadau Prom

Llythyr trefniadau/amserlen diwedd tymor – Blwyddyn 12

Llythyr diwedd tymor bl 13

17/05/2022 Asesiadau Llythrennedd a Rhifedd bl.7
28/04/2022 Llythyr Rieni – Bae Bysys newydd 250422
28/04/2022 Dylan Goes Digital

Asesiadau Llythrennedd a Rhifedd

08/04/2022 Llythyr diwedd tymor Pasg 2022

05 04 22 Llythyr at Rieni a Gwarcheidiaid TERFYNOL

29/03/2022 Llythyr Arholiadau Haf 2022
28/03/2022 Nwyddau Misglwyf am ddim
22/03/2022 Llythyr Noson Rieni B7

Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

21/03/2022 Llythyr Pwyntiau Prom
14/03/2022 Llythyr Noson TGAU 2022
08/03/2022 Llythr Wcrain
07/03/2022 Gweithgarwch casglu data
04/03/2022 Llythyr Noson Rieni Blwyddyn 8

Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

17/02/2022 Arholiadau Ffug Bl10
06/02/2022 20220202 Llythyr at Rieni a Gwarcheidiaid TERFNYNOL
03/02/2022 Llythyr i fl8 a 9, Taith Dubai
27/01/2022 Llythyr Noson Rieni Bl9

Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

Cwricwlwm Gwyddoniaeth bl.8

25/01/2022 Ffug arholiadau Bl11

Amserlen Ffug arholiadau Bl11

24/01/2022 Cyngor Gyrfaoedd Blwyddyn 9
14/01/2022 Ffug arholiadau 6ed
11/01/2022 Noson Agored Y 6ed –
07/01/2022 Noson Rieni bl10

Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

Llythyr Llyfrau Gosod

06/01/2022 Llythyr i rieni 050122
16/12/2021 LLythyr i Rieni 161221 – Trefniadau Dywchwelyd yn Ionawr ’22

161221 Llythyr at Rieni a Gwarcheidiaid TERFYNOL

Gweithrediadau Ysgolion o Ionawr 2021 – Cwestiynau Cyffredin LlC

Pecyn Cefnogaeth Ychwanegol i Ddysgwyr

15/12/2021 Llythyr diwedd tymor Rhag 2021
07/12/2021 Llythyr Siwmperi Nadolig
03/12/2021 Llythyr Noson Rieni y Chweched Rhag 2021

Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

 

Cynllun Nwyddau Misglwyf

23/11/2021 Llythyr Noson Rieni bl11 2021

Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

Cylchlythyr Gyrfa Cymru

14/11/2021 Llythyr Rhieni Bl.11 – Year 11 Letter 141121
09/11/2021 Llythyr gan fwrdd iechyd Prifysgol Abertawe – Paracetamol
09/11/2021 Llythyr Noson Sgiliau CA3
01/11/2021 Llythyr gan Gyfarwyddwr Addysg Abertawe am drefniadau newydd hunan ynysu:

1 Tachwedd 2021 Llythyr Rhieni Gwarcheidiaid Staff v1.0

22/10/2021 Llythyr Rieni 221021

(7) Llywodraeth Cymru Addysg on Twitter: “Ydy’ch plentyn yn yr ysgol uwchradd neu’r coleg? Dilynwch y canllaw hwn os yw rhywun o’r un aelwyd yn profi’n bositif am coronafeirws. #DaliDdysgu gyda’n gilydd. Mwy o wybodaeth yma: https://t.co/zld6n7a8WY https://t.co/IHJYbY3lz6” / Twitter

15/10/2021 Llythyr Gwisg Ysgol
11/10/2021 Arholiadau Tachwedd i flwyddyn 11
01/10/2021 Llythyr Noson Fugeiliol Bl7 2021

Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

30/09/2021 Arolwg Iechyd a Lles Myfyrwyr
23/09/2021 Llythyr Noson Rieni – Blwyddyn 11
21/09/2021 Ethol rhiant-lywodraethwyr
16/09/2021 Noson Fugeiliol i flwyddyn 12
16/09/2021 Noson Addysg Uwch i flwyddyn 13
15/09/2021 Llythyr Rieni 150921

14 Medi 2021 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid TERFYNOL

31/08/2021 Llythyr Rieni – dechrau tymor 310821

Llythyron 2020/21

EN Letters 2020/21
Dyddiad Testunau
15/09/21 14 Medi 2021 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid TERFYNOL
12/07/21 Llythyr Rieni diwedd haf 2021 120721
29/06/2021 Llythyr Noson Rieni bl7

Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

22/06/2021 Llythyr Noson Rieni bl8

Canllaw Rhieni ar gyfer Archebu Apwyntiadau

15/06/2021 Trefniadau Canlyniadau Safon Uwch

Trefniadau Canlyniadau UG

09/06/2021 Trefniadau Diwedd Tymor Blwyddyn 12
09/06/2021 Llythyr Noson Rieni bl10 2021

Noson Rhieni B10- Canllaw rhieni ar gyfer archebu apwyntintiadau

28/05/2021 Llythyr i Rieni 280521
19/05/2021 Noson Rieni bl9 – Canllaw Rhieni ar gyfer archebu apwyntiadau
19/05/2021 Llythyr Noson Rieni bl9 2021
16/04/2021 Llythyr i Rieni 170321 – Profon Llif Unffurf Bl.7-9

14 04 21 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid TERFYNOL – Cyfarfwyddwr Addysg Abertawe

26/03/2021 Llythyr riant disgybl GBG Cym
26/03/2021 Dychwelyd ar ôl y Pasg: Llythyr i rieni 260321
17/03/2021 Gwybodaeth Profion Llif Unffurf (LFT):

Llythyr i Rieni 170321 – Profon Llif Unffurf Bl. 10-13

Cyfarwyddiadau hunan-brofi – Profion Llif Unffurf

Fideo – cyfarwyddiadau hunan-brofi – Profion Llif Unffurf – Vimeo

Datganiad Preifatrwydd i ddisgyblion – Profion Llif Unffurf

Cwestiynau cyffredin i ddisgyblion – Profion Llif Unffurf

12/03/2021 LLythyr i rieni 120321

Mesurau Cofid – Ail ddechrau Mawrth 2021

08/03/2021 Llythyr-at-ddysgwyr-040321 (y broses apel) -Cymwysterau Cymru
05/03/2021 Llythyr i rieni 050321

05 03 21 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid – Cyfarwyddwr Addysg

01/03/2021 Llythyr noson TGAU 2021
25/02/2021 250221 – Llythyr i Ddysgwyr (Cymwysterau Cymru)
09/02/2021 Llythyr i Ddysgwyr – diweddariad i ganllawiau – 090221(Cymwysterau Cymru)
08/02/2021 Llythyr i Rieni 080221
26/01/2021 Llythyr rhieni 260121 – Dysgu o Bell
21/01/2021 Llythyr noson opsiynau ol-16 270121
20/01/2021 Llythyr at ddysgwyr – Cymwysterau Cymru 200121
15/01/2021 Llythyr i Rieni 150121
08/01/21 Llythyr i Ddysgwyr 080121 – Cymwysterau Cymru
05/01/2021 Llythyr i Rieni 050121
05/01/2021 05 01 21 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid V1.1 ALl
18/12/2020 Llythyr diwedd tymor Rhag 2020
18/12/2020 18 12 20 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid TERFYNOL
16/12/2020 2020-12-16 – Asesiadau – Llythyr i ddysgwyr gan y Gweinidog Addysg
10/12/2020 10 12 20 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid V1
10/12/2020 LLythyr i Rieni 101220 – Dysgu o Bell Diwedd Tymor
09/12/2020 Llythyr 071220 – Rhieni 10-13.docx
09/12/2020 Llythyr i rieni – newid cyfnod ynysu 091220
04/12/2020 Llythyr i Rieni / Gwarcheidwad – Cyfarwyddwr Addysg Dros dro
04/12/2020 Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.8) 041220 

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 041220

01/12/2020 Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.10) 011220 

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 011220

30/11/2020 Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif (Bl.13eg) 301120
26/11/2020 Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.7) 261120
25/11/20 Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.7+Bws639) 251120

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 251120

24/11/2020 Swigod BL.12 a 13 y 6ed
23/11/2020 Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.11) 231120  

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 231120

20/11/2020 Llythyr i Rieni 201120
20/11/2020 Pecyn cymorth Darllen CA3
20/11/2020 Cyfarwyddiadau ymuno â chyfarfod Teams – noson rieni llythrennedd Bl.7+8 Tachwedd 26ain
20/11/2020 Bwydlen y Ffreutur Tach ’21
13/11/20 Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (6ed) 131120

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif (bl.7-11) 131120

11/11/2020 Llythyr y Gweinidog Addysg – Trefniadau Arholiadau Haf 2021
11/11/2020 Llythyr Rieni 10-13 – Cyfres Arholiadau 2021
01/11/2020 Llythyr Rieni Bl.9-13 011120
21/10/2020 Llythyr i Rieni – trefniadau hanner tymor 211020
08/10/20 Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif Bws 632B 081020
08/10/2020 Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bws 632B yn unig) 081020
05/10/2020 Llythyr Noson Fugeiliol Bl 7 2020
29/09/2020 GwaithCartref Dim Problem
28/09/2020 Llythyr rieni bl.8 – dysgu cyfunol 280920
27/09/2020 Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 270920
27/09/2020 Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.8) 270920
24/09/2020 Llythyr i Rieni 240920
24/09/2020 Absenoldebau Covid-19 – Canllaw i rieni 240920
11/09/2020 Diweddariad Taith Canada Medi 2020
11/09/2020 Llythyr gan y Cyfarwyddwr Dros Dro_Medi 2020
11/09/2020 Llythyr i Rieni 110920
11/09/20 Bwydlenni Cinio Medi 2020: BWYDLEN A BWYDLEN B BWYDLEN C BWYDLEN D

Mae gwisg swyddogol yr ysgol yn rhoi cyfle i chi fel disgyblion Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe fod yn falch o’ch ysgol, teimlo eich bod yn perthyn iddi a bod yn barod i gynnal safonau uchel o ymddygiad ac ymrwymiad i waith a nodau’r ysgol. Mae gennym ddisgwyliadau uchel o ran safonau gwisg a disgwylir i bob disgybl gydymffurfio â’n rheolau.

Gwisg swyddogol yr ysgol - Bechgyn a Merched

 • Esgidiau du plaen. Rhaid bod eich trowsus yn gorchuddio unrhyw ‘fŵts’ du plaen. Ni chaniateir sodlau uwch na 4cm.
 • Sanau plaen tywyll neu deits du heb batrwm
 • Trowsus du plaen. Ni chaniateir jîns o unrhyw fath (gan gynnwys jîns tynn), ‘cords’, trowsus tynn ‘lycra’ na throwsus ‘combat’.
 • Sgert ddu blaen sy’n cyrraedd y pen-glin. Ni chaniateir sgertiau elastig tynn.
 • Crys gwyn llewys hir a thei swyddogol yr ysgol
 • Siwmper swyddogol yr ysgol (i fynd gyda crys a thei yr ysgol)
 • Cot blaen du neu nefi. Ni chaniateir cotiau lledr na ffug lledr.

Gwisg swyddogol Addysg Gorfforol yr ysgol - Bechgyn a Merche

 • Esgidiau hyfforddi neu rygbi/pel droed addas.
 • Sanau swyddogol yr ysgol, lliw gwîn a streipen las golau/sanau gwyn hyfforddi.
 • Siorts pêl-droed/siorts rygbi nefi gyda logo’r ysgol/sgert gyda logo’r ysgol.
 • Trowsus chwys swyddogol yr ysgol.
 • Crys-T nefi gyda logo’r ysgol.
 • Crys rygbi swyddogol yr ysgol, lliw gwîn a glas golau gyda logo’r ysgol a/neu siwmper addysg gorfforol lliw gwîn gyda logo’r ysgol.

Tlysau

Nid oes hawl gan ddisgyblion i wisgo tlysau heblaw’r canlynol: oriawr, un pâr o styds plaen ar waelod y clustiau, un fodrwy blaen ar fys. Ni chaniateir gwisgo tlysau mewn unrhyw ran arall o’r corff am resymau Iechyd a Diogelwch.

Colur

Nid oes hawl gan ddisgyblion i wisgo colur, ffug-amrannau na lliw haul ffug.

Nid oes hawl gwisgo paen ewinedd, nag estyniadau i’r ewinedd.

Gwallt

Ni chaniateir defnyddio lliw gwallt annaturiol na steil sy’n eithafol o ran ffasiwn. Yr ysgol sy’n penderfynu yr hyn sy’n eithafol. Gall steil eithafol gynnwys, pen wedi’i siafo, “tramlines”, “dreadlocks”, estyniadau ayyb. Nid oes hawl gwisgo bandiau na chlipiau gwallt trwchus na lliwgar – dim ond rhai nefi neu ddu plaen.

Yr ysgol sy’n penderfynu yr hyn sy’n dderbyniol o ran gwisg ac ymddangosiad.

Os na fydd disgyblion yn cydymffurfio fe fydd camau disgyblu yn dilyn.

Polisi Presenoldeb

EN Attendance
Mae gennych yr hawl i ddysgu a mynd i’r ysgol. (Erthgyl 28)

Prif egwyddorion

“Os yw addysg yn mynd i fod yn effeithiol, mae presenoldeb cyson yn rhagofyniad, a mae ei sicrhau yn gorfod bod yn flaenoriaeth i bawb yn yr ysgol” (presenoldeb ysgol – Yr Adran Addysg a Gwyddoniaeth 1989)

Mae presenoldeb yn anghenraid statudol ar gyfer ein disgyblion hyd at 16 oed. Yn ogystal, mae’n anghenraid ar gyfer gyrfa ysgol lwyddiannus. Mae absenoldebau ysbeidiol cyson, a / neu rai am gyfnodau mwy estynedig yn niweidiol ar gyfer addysg ein disgyblion. Rhaid i bawb sy’n ymwneud ag addysg ein disgyblion weithio mewn partneriaeth i sicrhau presenoldeb uchel ymhlith disgyblion Bryn Tawe.

Nodau

Mae codi a chynnal lefelau presenoldeb o hyd yn flaenoriaeth ym Mryn Tawe er mwyn gallu rhoi’r cyfle gorau i bob disgybl gyrraedd eu potensial. Mae yna sawl agwedd o’n gwaith dyddiol sydd yn cael effaith gadarnhaol ar godi presenoldeb:

 • Gweithredu a monitro systemau cofrestru clir
 • Hyrwyddo a gwobrwyo presenoldeb da
 • Monitro a gweithredu ar bresenoldeb isel – gyda ymateb graddedig yn ddibynnol ar y lefel o absenoldeb
 • Disgwyliadau a chefnogaeth ar gyfer rhieni

Gweithredu a monitro systemau cofrestru clir

Mae’r holl staff sydd â chyfrifoldeb am gofrestru yn glir ar ein prosesau o sicrhau bod pob disgybl a myfyriwr yn cael eu cofrestru yn bresennol er mwyn sicrhau gofynion Iechyd a Diogelwch, yn ogystal â sicrhau ein bod yn gallu monitro presenoldeb yn gywir.

Mae’r swyddog presenoldeb â chyfrifoldeb am fonitro’n ddyddiol bod pob aelod o staff yn gwireddu eu dyletswydd o gofrestru ar gyfer y sesiwn boreol a phrynhawn. Fe wneir hyn y ganolog erbyn 9:30 yb a 13:45 y prynhawn.

Hyrwyddo a gwobrwyo presenoldeb da

Yn unol a’n polisi gwobrwyo, rydym yn defnyddio gwobrau yn aml fel ffordd o gymell disgyblion i ymfalchïo yn eu presenoldeb yn yr ysgol. Fe:

 • Roddir sticeri clod am bresenoldeb pob hanner tymor i ddisgyblion sydd yn cyrraedd 95% neu’n uwch.
 • Mae disgyblion sydd yn bresennol am 100% o’r amser yn ystod tymor y Nadolig yn derbyn tystysgrif clod am y tymor am eu hymdrechion.
 • Yn yr un modd mae disgyblion sydd yn bresennol am 100% o’r amser yn derbyn tystysgrifau amrywiol yn ystod ein seremoni gwobrwyo ar ddiwedd pob blwyddyn: un tymor = efydd; dau dymor = arian a thri tymor = aur.
 • Mae disgyblion hefyd yn derbyn pwyntiau clod sy’n mynd tuag at eu cyfansymiau i ennill gwobrau yn ein seremonïau gwobrwyo ar ddiwedd tymor y Nadolig a thymor yr haf. Hefyd, mae 10 disgybl gorau pob mis / hanner tymor o ran pwyntiau clod, gyda pwyntiau presenoldeb yn cyfrannu tuag at y cyfansymiau yn cael mynd allan am ginio fel criw.
 • Rydym yn rhedeg cystadleuaeth presenoldeb ar gyfer y dosbarth gorau pob mis yng Nghyfnod Allweddol 3 a 4 ar wahân, gyda’r dosbarthiadau gorau yn derbyn y cwpan am y mis yna.
 • Pob mis fe arddangosir ystadegau ar gyfer y dosbarthiadau gorau, y disgyblion sydd wedi ennill presenoldeb 100% (Clwb 100%) ar gyfer y mis yn ogystal ag ystadegau’r ysgol gyfan yn fisol, er mwyn cynnal diddordeb y disgyblion o ble rydym ni o ran ein presenoldeb.

Monitro a gweithredu ar bresenoldeb isel – gyda ymateb graddedig yn ddibynnol ar y lefel o absenoldeb

Mae rhai disgyblion yn fwy tueddol o golli ysgol na’i gilydd – gall y rhesymau gynnwys y canlynol:

 • Hanes meddygol y disgybl
 • Tueddiadau teuluol
 • Anawsterau mynediad i’r cwricwlwm
 • Bwlio
 • Ffrindiau
 • Gwaith ysgol
 • Salwch
 • Problemau o ran gofal neu gartref
 • Cludiant i ac o’r ysgol
 • Gwaith ac arian

Yn sgil presenoldeb isel mae gennym ymatebion amrywiol graddedig i oresgyn y broblem. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Arweinydd Dysgu i dderbyn allbrint o ddisgyblon sydd a % presenoldeb o dan 90% gan y swyddog presenoldeb.
 • Sgyrsiau cyson rhwng y Arweinydd Dysgu a’r swyddog lles i drafod disgyblion sydd a chanrannau presenoldeb isel
 • Cyfarfodydd wythnosol rhwng y Arweinydd Dysgu a’r Swyddog Lles i drafod disgyblion penodol
 • Cyfweliadau cyson (pob hanner tymor / 4 wythnos) i ddisgyblion sydd â chanrannau isel (o dan 90% - Tiwtor Personol; dan 85% Arweinydd Dysgu; o dan 80% Swyddog Lles)
 • Cyfweliadau i fonitro targedau
 • Cyfarfodydd gyda rhieni disgyblion sydd a % isel yn gyson
 • Targedu teuluoedd penodol
 • Noswaith rhieni penodol ar gyfer disgyblion sydd â phresenoldeb isel
 • Cyfeirio at y Swyddog Lles
 • Cyfarfodydd gyda’r Tim Rheoli Uwch
 • Cyfarfod pwyllgor llywodraethwyr
 • Cyfeirio’r achos at y llys

Fe fydd yr Arweinydd Dysgu, y Swyddog Lles, aelodau o’r Tim Rheoli Uwch yn gyson yn trafod y camau mwyaf addas ar gyfer disgyblion unigol fydd yn ymateb orau i’w gofynion.

Disgwyliadau ar gyfer ein rhieni i:

 • Sicrhau presenoldeb cyson eu plant
 • Weithio mewn partneriaeth gyda’r ysgol
 • Sicrhau bod eu plant yn deall pwysigrwydd presenoldeb
 • Gymryd diddordeb yn addysg eu plant – gofyn am eu profiadau yn yr ysgol a’u hannog nhw i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol yr ysgol
 • Drafod unrhyw broblemau posib mae eu plant yn cael yn yr ysgol – cysylltu gyda’i athro neu bennaeth yr ysgol am unrhyw ddigwyddiadau difrifol
 • Beidio â chaniatâu iddynt golli ysgol am rhesymau gwan – yn enwedig rhai na fyddai rhieni yn colli gwaith amdanynt
 • Drefnu apwyntiadau ac ymweliadau ar ôl ysgol, ar y penwythnosau neu yn ystod gwyliau ysgol gan ei fod yn ffordd effeithiol o helpu i osgoi tarfu ar addysg plentyn yn yr ysgol
 • Beidio â chymryd eu plant ar wyliau yn ystod amser ysgol

Cefnogaeth ar gyfer rhieni:

 • Ysgol eich plentyn yw’r pwynt cyswllt cyntaf i drafod unrhyw broblemau presenoldeb.
 • Fe ddylai’r ysgol gytuno ar gynllun i wella presenoldeb eich plentyn.
 • Mae aros mewn cysylltiad cyson gyda’r ysgol yn hanfodol.
 • Mae gan pob ysgol Swyddog Lles sy’n gallu cynnig cefnogaeth ynghlŷn â phroblemau sy’n ymwneud â phresenoldeb.
 • Fe allant gynnig help arbenigol i helpu eich plentyn i wella’i presenoldeb ac ymddygiad tra eu bod yn yr ysgol.
 • Mae’r swyddog lles yn gweithio gyda teuluoedd ac ysgolion i oresgyn problemau difrifol megis bwlio
 • Cynigir gymorth i leihau’r baich ar ddisgyblion sydd yn ffeindio pethau’n anodd ar gyfnodau gwahanol (e.e. Os yw plentyn yn gwario tipyn o amser yn gofalu am aelod arall o’r teulu)
 • Cefnogaeth oherwydd salwch hir dymor.
 • Sicrhewch bod eich plentyn yn mynychu ysgol yn rheolaidd, yn cyrraedd ar amser a mynychu’r gwersi i gyd
 • Dechreuwch ddatblygu’r arferion yma o oed ifanc. Os ydych yn teimlo bod eich plentyn yn cael problemau siaradwch ac athrawon yr ysgol
 • Cysylltwch ag ysgol eich plentyn cyn gynted a rydych yn dechrau pryderi am bresenoldeb eich plentyn.
 • Mae bod yn absennol yn golygu bod eich plentyn yn colli allan ar gyfleoedd dysgu pwysig
 • Mae prydlondeb a phresenoldeb cyson yn helpu’ch plentyn i ddatblygu dau agwedd gwerthfawr yn llygaid cyflogwyr sef dibynadwyedd ac hunan drefniant.

Lawrlwythwch


Gwybodaeth hysbysiadau cosb absenoldeb o'r ysgol

Datganiad ar gyfer gwefannau ysgolion

Cyflwynodd Rheoliadau (Hysbysiadau o Gosb) (Cymru) Addysg 2013 hysbysiadau o gosbau penodol ar gyfer absenoldebau rheolaidd o'r ysgol.

Yn ôl Llywodraeth Cymru mae'n rhaid i bob awdurdod lleol lunio a gweithredu ei Godau Ymddygiad Lleol ei hunan er mwyn sicrhau cysondeb wrth gyflwyno hysbysiadau o gosb. Bydd y côd yn cael ei weithredu yn Abertawe o fis Ionawr, 2015.

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi mai un opsiwn ymysg nifer o wahanol fesurau sydd ar gael i hyrwyddo presenoldeb gwell yn yr ysgol yw hysbysiadau o gosb. Mae cyflwyno'r rheoliadau hyn yn un rhan o strategaeth Llywodraeth Cymru i wella presenoldeb mewn ysgolion ar draws Cymru.

Mae cyflwyno'r rheoliadau hyn yn golygu y gall rhieni bellach dderbyn dirwy os bydd eu plentyn/plant yn absennol o'r ysgol yn rheolaidd.

Mae'r côd ymddygiad lleol, sy'n esbonio sut bydd hysbysiadau o gosb yn gweithio, ar gael ar wefan Cyngor Abertawe yn https://www.abertawe.gov.uk/cosbaddysg

Ar y wefan, mae'r awdurdod lleol hefyd wedi darparu atebion i rai cwestiynau cyffredin. Bydd rhieni/gofalwyr hefyd yn derbyn llythyron esboniadol a thaflenni gwybodaeth gan ysgol eu plentyn ym mis Ionawr, 2015.

Os oes gan unrhyw riant bryderon am bresenoldeb eu plentyn/plant, yna siaradwch â staff yr ysgol am gyngor a chefnogaeth.

Hysbysiadau Cost

Sesiwn Awr i Rieni

I fod yn llwyddiannus yn yr ysgol, mae'n rhaid i fyfyrwyr feddu ar y canlynol:

 • Hunangymhelliant
 • Y gallu i gofio sawl darn o wybodaeth
 • Strategaeth adolygu
 • Cefnogaeth yn y cartref

Heb yr elfennau allweddol hyn, gall llwyddo fod yn anodd.

Fel oedolion, rydym yn gwbl ymwybodol o bwysigrwydd dysgu ond nid yw myfyrwyr o reidrwydd yn meddu ar y cymhelliant i wneud eu gorau. Mae dyletswydd arnom i ddarparu'r strwythur a'r gefnogaeth angenrheidiol ar gyfer eu llwyddiant.

Pwy ydym ni a'r hyn rydym yn ei wneud

Mae'n seminarau ledled y DU wedi cael eu datblygu a'u mireinio dros yr 16 mlynedd diwethaf gan dîm o weithwyr addysg proffesiynol, gan gynnwys athrawon a seicolegwyr. Maent yn tynnu sylw at sawl strategaeth brofedig sy'n galluogi myfyrwyr i wneud dysgu'n haws ac yn fwy cynhyrchiol. Ar gyfartaledd, mae 90% o'r bobl sy'n dod i'r seminarau yn dweud eu bod yn dda iawn neu'n ardderchog.

Cofio'r pethau bychain

Mae gwaith ysgol yn llawn pethau pwysig i'w cofio, megis rhestrau, ffeithiau amrywiol, fformiwlâu, etc. Mae'r wybodaeth hon yn hanfodol er mwyn llwyddo mewn arholiadau, ond y cwestiwn yw: sut gellir disgwyl i fyfyrwyr gofio'r cyfan?

Rydym yn addysgu amrywiaeth o dechnegau cofio hawdd eu defnyddio, hwyliog ac effeithiol sy'n defnyddio gallu naturiol yr ymennydd. Rydym yn dangos i fyfyrwyr sut i ddefnyddio'u dychymyg mewn ffordd resymegol sy'n eu galluogi i ddefnyddio dwy ochr yr ymennydd wrth iddynt ddysgu.

Y TECHNEGAU

 • Cofeiriau (e.e. Never Eat Shredded Wheat)
 • Cadwyni Delweddau (gosod rhestr o eiriau mewn stori ddychmygol)
 • Geiriau Cysylltiol (cysylltu eitemau â delwedd sy'n berthnasol â rhif)
 • Loci (dychmygu eitemau mewn lleoliad mewn ystafell etc.)
Cofio'r pethau mawr

Mae llwyddiant mewn arholiadau'n dibynnu ar fwy na chofio ffeithiau penodol yn unig. Sut gallwn ni helpu myfyrwyr i gofio uned gyfan o waith?

Er mwyn i fyfyrwyr gofio rhywbeth yn dda, mae'n rhaid iddynt sicrhau eu bod yn ei ddeall yn gyntaf. Gellir cyfleu hyn gyda'r mantra canlynol: darllen, deall, crynhoi.

Y dull gorau i ddeall a chrynhoi rhywbeth yw chwilio am ei THEMA, PRIF SYNIADAU a'r MANYLION:

 • THEMA: Am beth mae'n sôn?
 • PRIF SYNIADAU: Beth yw'r syniadau allweddol?
 • MANYLION: Pwy? Beth? Ble? Pryd? Pam? Sut?
Cywasgu a Chymryd Nodiadau mewn ffordd Greadigol

Nid yw cael tudalennau hir a diflas o nodiadau yn ffordd effeithiol iawn o gael yr wybodaeth i'r ymennydd yn gyflym. Mae nodiadau creadigol megis rhestrau wedi'u mewnoli, diagramau, neu Fapiau Cysylltu (gweler y llun) yn llawer mwy cynhyrchiol.

Mae angen dychymyg ar gyfer pob un, ond mae hefyd yn gofyn i'r myfyriwr osod eu holl wybodaeth mewn ffordd glir a rhesymegol. Mae hyn yn sicrhau eu bod yn deall yr wybodaeth yn iawn ac mae'n eich helpu i gofio, yn enwedig pan ddefnyddir technegau cofio eraill hefyd.

Adolygu

Unwaith y maent wedi deall, cywasgu a chofio'u gwaith, cynghorir myfyrwyr i roi rhaglen adolygu ar waith. Wedi iddynt gwblhau eu crynodeb o uned, dylent brofi eu hunain. Yr hyn y mae'n rhaid iddynt ei wneud yw llunio eu mapiau cysylltu, diagramau neu restrau o'u cof a gweld faint gallant ei gofio. Gan ddibynnu ar y dull dysgu a ffefrir ganddynt efallai y byddai'n well ganddynt ei ddweud yn uchel wrth eu hunain.

Po fwyaf dychmygol a rhesymegol fo eu crynodeb, y mwyaf y byddant yn ei gofio'r tro cyntaf. Yna dylent nodi'r meysydd na wnaethant eu cofio'n llawn (os oes unrhyw rai) a chanolbwyntio arnynt - ailddarllen, ail-lunio, defnyddio technegau cofio, etc.

Ar ôl profi eu hunain y diwrnod canlynol, yr wythnos ganlynol a'r mis canlynol dylent allu cofio rhwng 90% a 100% o'r wybodaeth, a hyn am ychydig o funudau bob dydd.

SUT I GEFNOGI'CH PLENTYN

Anogwch eich plentyn i ddilyn y rhaglen adolygu. Gwnaethom hefyd edrych ar reoli amser, felly gallech ei annog i drefnu amser ar ei gyfer, ynghyd â gwaith cartref, gwaith cwrs a'i amser personol.

Efallai y gallech roi pinfwrdd iddo ar gyfer ei fapiau cysylltu, nodiadau, amserlenni, etc? Dylech wneud y broses ddysgu a chofio yn rhan o'r cartref. Sicrhewch fod ganddo ardal addas ar gyfer gweithio, ymhell o bethau a allai dynnu ei sylw.

Dylech ddangos bod diddordeb gennych yn ei waith; sicrhewch eich bod yn cael gwybod yr hyn sy'n ddisgwyliedig o ran gwaith cartref ac aseiniadau.

O dro i dro, ewch dros ei waith gydag ef. Dylech ganmol ei gyflawniadau a'i ymdrech, a'i annog i ymarfer ei feysydd gwan.

Peidiwch â digalonni! Bydd pethau'n anodd weithiau, ond cofiwch fod yn rhesymol ac yn gadarnhaol. Peidiwch â chael eich tynnu i ddadleuon a negyddoldeb. Os yw plentyn yn ddig am ei waith ysgol, mae hyn fel arfer oherwydd ei fod yn meddwl nad yw'n gallu ei wneud. Eich swydd chi yw dangos iddo ei fod yn gallu ei wneud. Cofiwch hyn:

Os ydych chi'n meddwl y gallwch chi, neu beidio - rydych chi'n iawn - Henry Ford.

I gael mwy o wybodaeth am ein hystod o raglenni ar gyfer blynyddoedd 6 i 13, ffoniwch 01883 334551 neu ewch i www.learningperformance.com

Cefnogaeth adolygu – Taflen rhieni

Grant Amddifadedd Disgyblion

EN Pupil Deprivation Grant

Cefndir

  2020 2019 2018
Disgyblion ym Mryn Tawe ar ddechrau Mis Medi 888 859 821
% disgyblion sy’n deilwng i ginio rhad Dros 14% Dros 12% 12%
Grant amddifadedd disgyblion £110,400
(4/2020-3/2021)
£69,000
(4/2019-3/2020)
£64,400
(4/2018-3/2019)

Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) - 2018/2019/2020

Mae’r Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) wedi’i gysylltu’n uniongyrchol â’r nifer o ddisgyblion sy’n derbyn prydiau Ysgol am ddim (PYDd) yn yr ysgol. Rhaid bod unrhyw wariant o’r grant wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd.

Mae’r Sutton Trust yn fudiad elusennol sy’n ymchwilio i effaith cefnogaeth ychwanegol sydd wedi’i anelu at godi safonau disgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Y mae Ysgol Gyfun Gymreag Bryn Tawe wedi mabwysiadu amrediad o strategaethau a adnabyddir gan y Sutton Trust fel strategaethau sydd yn atgyfnerthu amcanion yr ysgol.

Y mae’r ysgol wedi ymgymryd ag amrediad eang iawn o strategaethau, yn benodol er mwyn cefnogi disgyblion sy’n wynebu’r her o dlodi ac amddifadedd, gan gynnwys:

 • Apwyntio Cynorthwy-ydd Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd i ddylunio a dosbarthu rhaglenni a gweithgareddau ar gyfer disgyblon sydd wedi eu targedu gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd.
 • Datblygu arweinwyr i hyrwyddo addysgeg a sicrhau datblygiadau staff effeithiol o fewn yr ysgol. Y nod yw i sicrhau fod yr holl staff yn deall yr angen i oresgyn rhwystrau y mae ein disgyblion yn wynebu o fewn ein cymdeithas. Cynhelir HMS penodol ar wella ansawdd addysgu yn yr agweddau yn flynddol.
 • Rhyddhau 3 o staff (Arweinydd bugeiliol, AD CA3 a 4) i gynllunio a monitro rhaglen fentora ddwys gydag ymyrraethau penodol i gefnogi disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Pob aelod o staff i ddarparu rhaglen fentora grymus i gefnogi cynnydd academaidd ein disgyblion, gan gynnwys disgyblion sydd yn, ac wedi bod yn deilwng i BYDd i godi safonau ym mhob cyfnod allweddol.
 • Rhyddhau cydlwynwyr CA3 Llythrennedd (Cymraeg a Saesneg) a Rhifedd, sy’n athrawon profiadol i weithio gyda grwpiau penodol o ddisgyblion ar strategaethau ymyrraeth Llythrennedd a Rhifedd.
 • Rydym wedi dynodi dosbarth dysgu ychwanegol ym Mathemateg, Saesneg a’r Gymraeg fel y gallwn ddatblygu nifer o ddosbarthiadau llai eu maint. Mae’r dosbarthiadau yn cynnwys nifer o ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd a disgwyliwn felly iddynt i wireddu eu potensial.
 • Cydweithio agos gyda’n hysgolion partner cynradd ar strategaethau cytun i godi safonau Llythrennedd a Rhifedd ein disgyblion.
 • Rydym wedi adnabod grŵp o ddisgyblion CA4 sydd mewn perygl o beidio â bod mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET) wrth iddynt adael Ysgol yn 16. Mae’r mwyafrif o’r disgyblion yma mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd. Maent yn derbyn sesiynau mentora cyson er mwyn eu cefnogi i ymdopi â gofynion eu cyrsiau amrywiol, yn ogystal â’u hysgogi i godi lefelau cymhelliant i lwyddo’n academaidd.
 • Darparu’r ‘Ystafell Gwella’, sef ardal gynhwysiant ychwanegol i alluogi disgyblion sydd ag anghenion ymddygiadol ac emosiynol i dderbyn cefnogaeth ychwanegol i lwyddo.
 • Cefnogaeth ariannol i ddisgyblion PYD i fynychu cyrsiau allgyrsiol a gwersi cerddoriaeth er sicrhau cyfranogiad er mwyn codi safonau.
 • Ariannu ‘Swyddog Cynhwysiant’ er mwyn ddarparu adnodd gynhwysiant lwyddiannus iawn sydd yn chwarae rhan allweddol yn darparu dilyniant mewn addysg rhai o’n disgyblion mwy bregus.
 • Rydym yn monitro presenoldeb yn agos gan gyflwyno amrywiaeth eang o strategaethau gan gynnwys targedu yn benodol, ddisgyblion sydd mewn perygl o dangyflawni yn sgil tlodi ac amddifadedd

Mae cynlluniau GAD a GGA yr ysgol yn cael eu harfarnu yn rheolaidd gan yr Awdurdod Lleol.