skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Preifatrwydd

Datganiad Preifatrwydd

Rydym yn ymrwymedig i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch yn defnyddio'n gwefan. Caiff yr wybodaeth gyswllt a ddarperir gennych megis eich cyfeiriad e-bost neu eich rhif ffôn ei defnyddio i ymateb i geisiadau am wybodaeth yn unig ac ni chaiff ei rhannu â thrydydd parti.

Trydat

Yr ydym yn mewnosod llinell amser Twitter ar gyfer cyfrif Twitter Ysgol Bryn Tawe. Yn ôl Twitter maen nhw'n defnyddio'r wybodaeth hon "i ddeall yn well y defnydd o wasanaethau" ac nid yw hynny'n cysylltu "hanes pori’r we gyda'ch enw, eich cyfeiriad e-bost, eich rhif ffôn, neu'ch enw defnyddiwr." Hefyd, mae’r holl ddata yn cael ei gydgrynhoi am ddim mwy na 30 diwrnod. Mae Twitter yn egluro nad yw "yn casglu'r data hwn o borwyr yr ydym yn credu eu bod wedi'u lleoli yn yr Undeb Ewropeaidd neu Wladwriaethau EFTA." Gweler Polisi Preifatrwydd Twitter am ragor o fanylion.

Amodau defnydd

Ymwadiad

Rydym yn gwneud pob ymdrech i sicrhau bod yr wybodaeth ar y wefan hon yn gywir. Fodd bynnag, gall y cynnwys newid ac ni allwn dderbyn unrhyw atebolrwydd am gywirdeb yr holl wybodaeth a gyhoeddir yma. Rydym yn cadw'r hawl i wneud newidiadau heb rybudd.

Hawlfraint

Mae'r testun, y delweddau a'r cynnwys ar y wefan hon o dan hawlfraint oni nodir yn wahanol.

Cysylltiadau Allanol

Nid yw Ysgol Bryn Tawe'n gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol ac ni allwn warantu eu bod yn gywir nac o reidrwydd yn cefnogi unrhyw farn.