skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Covid-19

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION BLWYDDYN 7 AC SY’N TEITHIO AR FWS 632A

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 7 a’r disgyblion sydd yn teithio ar fws 632A yn unig am y cyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.7+Bws632A) 141220

ARHOLIADAU – RHIENI 10-13

Yn dilyn trafodaethau gyda nifer o ddisgyblion, gweler y llythyr isod yn amlinellu ein bwriadau i leihau gwasgedd gwaith ar ein disgyblion dros yr Ŵyl:

Llythyr 071220 – Rhieni 10-13.docx

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 8

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 8 yn unig am y cyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.8) 041220

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION BL. 7, 8, 9, 11, 12 a 13eg

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blynyddoedd 7, 8, 9, 11, 12 a 13eg yn unig:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 011220

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 10

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 10 yn unig am y cyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.10) 011220

NEGES BWYSIG I RIENI DISGYBLION BL. 8, 9, 10, 12 a 13eg

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blynyddoedd 8, 9, 10, 12 a 13eg yn unig:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 301120

 

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 7

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 7 yn unig am estyniad i’r cyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.7) 261120

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 7 A DISGYBLION BWS 639

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 7 a rhieni’r disgyblion sydd yn teithio ar fws 639  yn unig am gyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.7+Bws639) 251120

SWIGOD Y 6ed

Gweler y llythyr pwysig isod am ddiweddariad ar drefniadau diogelwch Cofid i’r 6ed Dosbarth:

Swigod BL.12 a 13 y 6ed

Mae cyfarfod Teams pwysig (drwy ‘Grwp Teams y Chweched Dosbarth’) am 08:40 ar ddydd Mercher 25/11/20 i bob disgybl ym mlwyddyn 12eg a 13eg i drafod y trefniadau newydd yma.

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 11eg

Gweler y llythyr pwysig isod i rieni disgyblion blwyddyn 11 yn unig am gyfnod o hunan-ynysu yn dilyn prawf positif:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.11) 231120