skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gwisg Ysgol hanner Pris

Cliciwch isod i weld taflen wybodaeth gwisg ysgol

Sel Gwisg Ysgol

Amserlen Adolygu ac Arholiad ar ol yr hanner tymor

Cliciwch y linc isod am amserlen arholiadau ac adolygu ar ol hanner tymor.

Amserlen adolygu Arholiadau Haf 2018 ar ol hanner tymor

Amserlen Adolygu Arholiadau haf

Cliciwch isod i weld amserlen arholiadau/adolygu yr Haf.

Amserlen adolygu Arholiadau Haf 2018

Profion Dosbarth Blwyddyn 7 ac 8

Cliciwch isod i weld amserlen Profion Dosbarth .

Profion dosbarth bl7

Profion dosbarth bl8

Penblwydd Hapus Shakespeare!

 Gweler rhai o aelodau staff a disgyblion Bryn Tawe yn trafod eu hoff dyfyniadau Shakespeare fel rhan o ddathliadau wythnos Shakespeare eleni!

 

Gwybodaeth i Rieni

Cliciwch isod am ganllawiau adolygu i ddisgyblion a rhieni

ANELU AM Y GORAU – canllaw adolygu

Profion Cenedlaethol

Mae copiau o cyn-bapurau profion cenedlaethol a chynlluniau marcio i helpu eich plentyn paratoi am y Profion Cenedlaethol i’w gael ar y linc isod. Bydd paratoadau yn digwydd yn ystod y gwersi hefyd.

https://goo.gl/o5eAyY