skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

‘GRADDAU WEDI EU PENNU GAN GANOLFAN’ – WEBINAR I RIENI BL. 11-13

Graddau wedi eu Pennu gan Ganolfan – Cyfarfod cyfrwng Cymraeg i rieni bl. 11-13 :
Gallwch ymuno gyda’r ‘Cyfarfod Rhieni’ cyfrwng Cymraeg ble fyddwn yn esbonio mwy am ein prosesau o lunio graddau wedi eu pennu gan ganolfan ar nos Iau y 15.04.21 am 17:30 yma:
Click here to join the meeting

TREFNIADAU DYCHWELYD AR ÔL Y PASG

Gweler y llythyr isod yn amlinellu’r trefniadau dychwelyd ar ôl y Pasg. Gobeithio y cewch gyfle i ymlacio dro y gwyliau.

LLythyr i rieni 260321

Llythyr am Graddau a Bennir gan Ganolfan

Gweler y llythyr isod sy’n amlinellu’r broses o osod Graddau a Bennir gan Ganolfan.

Llythyr riant disgybl GBG Cym

Bydd webinar i gyflwyno ein dulliau o osod Gradd a Bennir gan Ganolfan ar ddydd Iau 15/4/2021: cyfrwng Cymraeg am 5.30y.h, cyfrwng Saenseg am 6.15yh.

Byddwn yn danfon gwahoddiad allan ar ddechrau’r tymor newydd.

DIWEDDARIAD I ASESIADAU 2021 – Y BROSES APEL

Gweler y llythyr isod i ddysgwyr oddiwrth Cymwysterau Cymru yn amlinellu’r broses apel i ddisgyblion:

llythyr-at-ddysgwyr-040321

TREFNIADAU AIL DDYCHWELYD AR Y 15.03.21

Gweler y llythyr isod yn amlinellu ein trefniadau ar gyfer croesawi disgyblion yn ol o’r 15fed o Fawrth:

Llythyr i rieni 050321

Gweler y llythyr isod oddi wrth Gyfarwyddwr Addysg Abertawe yn amlinellu trefniadau dychwelyd i ysgolion ar draws yr ALl:

05 03 21 Llythyr i rieni a gwarcheidiaid TERFYNOL

 

NOSON OPSIYNAU TGAU 2021 I FL.9 10/03/21

Byddwn yn cynnal ein noson opsiynau TGAU ar ddydd Mercher y 10fed o Fawrth am 18:00 dros ‘Teams’. Bydd angen i rieni ymuno â’r cyfarfod drwy gyfrif Teams eich plentyn ac mae’r llythyr isod yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer y noson. Os oes unrhyw gwestiwn, peidiwch ag oedi i gysylltu gyda Miss Heledd Clarke (ClarkeH16@hwbcymru.net) neu Mr Carwyn Jenkins (JenkinsC246@hwbcymru.net):

Llythyr noson TGAU 2021

 

Dydd Gŵyl Dewi

Dathlwyd Gwyl Dewi mewn ffordd ychydig yn wahanol eleni! Paratowyd Gwasanaeth Gwyl Dewi rhithiol gyda tua 25 o ddisgyblion yn cymryd rhan trwy ddarllen cerddi, cyflwyno ffeithiau am Dewi Sant a pherfformio sgetsh am hanes yr iaith. Dyma ddolen i’n Gwasanaeth Gwyl Dewi:
Yn ol ein harfer cynhaliwyd Seremoni Gadeirio, ond o bell eleni! Diolch i’r prif ddisgyblion am gyflwyno, i Arwen am ganu’r delyn, i Chloe a Daisy am gan y Cadeirio. Dewi Prysor oedd ein beirniad eleni. Llongyfarchiadau mawr i Owain James o fl.9 am ennill y gadair, i Nataya Lewis o fl.10 am ddod yn ail ac i Hanna-Non Cordingley am ddod yn drydydd. Llongyfarchiadau hefyd i’r holl fuddugwyr yng nghystadlaethau bl.7-13. Profiad rhyfedd iawn oedd ffilmio Owain yn cael ei gadeirio ar iard yr ysgol ac yna dangos y fideo i weddill yr ysgol ar ddydd Gwyl Dewi. Dyma ddolen i’n Seremoni Gadeirio rithiol