skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

CEFNOGAETH GWAITH CARTREF

Gweler y ddogfen isod sy’n cynnwys cyngor defnyddidol iawn i rieni di-Gymreag i allu cefnogi eu plant gyda Gwaith Cartref:

GwaithCartref Dim Problem

DYSGU CYFUNOL I FLWYDDYN 8 28/09 – 08/10/20

Gwybodaeth bwysig i rieni blwyddyn 8 am ein cynlluniau dysgu cyfunol i’ch plentyn tra’n hunan ynysu tan yr 8fed o Hydref. Cysylltwch i drafod os oes angen?

Llythyr rieni bl.8 – dysgu cyfunol 280920

 

NEGES BWYSIG I RIENI 7, 9, 10, 11, 12 A 13eg

Gweler y llythyr yma gyda gwybodaeth bwysig i rieni  7, 9, 10, 11, 12 a 13eg:

Rhieni disgyblion sydd ‘ddim yn gyswllt’ i achos positif 270920

NEGES BWYSIG I RIENI BLWYDDYN 8

Gweler y llythyr PWYSIG yma i rieni bl.8 yn unig:

Rhieni disgyblion sydd yn gyswllt i achos positif (Bl.8) 270920

LLYTHYR GAN GYFARWYDDWR ADDYSG DROD DRO ABERTAWE

Gweler y llythyr isod gyda negeseuon pwysig i ddisgyblion a rhieni:

Llythyr gan y Cyfarwyddwr Dros Dro_25 Medi 2020

GWYBODAETH PWYSIG I RIENI

Gweler y llythyr isod yn esbonio’r sefyllfa yn dilyn achos positif o Cofid yn yr ysgol. Mae pawb sydd yn ‘gyswllt’ wedi eu hysbysu yn barod  gan y gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu i hunan ynysu. Bydd yr ysgol ar agor i bob blwyddyn fel arfer ddydd Llun.

Llythyr i rieni disgyblion sydd ddim yn gyswllt

DIWEDDARIAD I RIENI 24.09.20

Gweler y Llythyr yma i rieni (240920) gyda  gwybodaeth bwysig.