skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Ymweliad Awdur

Hoffai’r ysgol ddiolch i’r awdur, Phil Carradice, am ymweld â’r ysgol ar fore Mawrth, 28ain Dachwedd er mwyn trafod ei nofel ‘The Black Chair’ sydd yn seiliedig ar stori’r bardd ‘Hedd Wyn’. Bu’r ymweliad yn rhan o brosiect trawsadrannol rhwng yr adrannau Saesneg, Cymraeg ac Ieithoedd Modern sy’n ffocysu ar Hedd Wyn er mwyn nodi’r ganrif ers ei farwolaeth yn y Rhyfel Byd Cyntaf. Yn sicr, wnaeth blwyddyn 9 ymddiddori yn straeon Phil am yr holl waith ymchwil a wnaethpwyd er mwyn arwain at y llyfr.

Llwyddiant ESU!

Llongyfarchiadau i’r tîm siarad cyhoeddus ar ei buddugoliaeth yn rownd ranbarthol o gystadleuaeth siarad gyhoeddus yr ESU. Bydd y tîm (Manon, Rhys a Steffan) bellach yn symud ymlaen i gynrychioli’r rhanbarth yn rownd derfynol Cymru yn y Senedd yng Nghaerdydd mis Mawrth nesaf. Diolch hefyd i dimau o Ysgol y Strade a Phontarddulais am brynhawn brwd o ddadlau. Enillodd Steffan y wobr am gadeirydd orau a Manon am siaradwraig orau. Diolch i Mr Shaw am ei hyfforddi a phob lwc yng Nghaerdydd.

 

Ffair Nadolig!

Dyddiadau Pwysig

Cliciwch isod i weld dyddiadau pwysig eleni

Dyddiadau Pwysig

Llongyfarchiadau i Rhydian, Nansi a Steffan!!

Llongyfarchiadau i dîm Siarad Cyhoeddus yr ysgol ar gyrraedd rownd derfynol Cystadleuaeth y Rotari unwaith eto eleni. Da iawn Rhydian Cleaver, Nansi Eccott a Steffan Leonard! Pob dymuniad da iddynt yn y Bae yng Nghaerdydd.

Gwybodaeth yr Adran Saesneg

Cliciwch ar y linc isod i ddysgu mwy am yr Adran Saesneg.

https://sway.com/HkG7UZNhxJ1vioFE?ref=Link

 

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg

Cliciwch isod i ddarllen “Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg”, sy’n nodi manteision addysg cyfrwng Cymraeg gan Llywodraeth Cymru. Mae cysylltiadau gwerthfawr i gefnogi rhieni.

Dy Ganllaw i Addysg Gymraeg