skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Profion Dosbarth Blwyddyn 7 ac 8

Cliciwch isod i weld amserlen Profion Dosbarth .

Profion dosbarth bl7

Profion dosbarth bl8

Penblwydd Hapus Shakespeare!

 Gweler rhai o aelodau staff a disgyblion Bryn Tawe yn trafod eu hoff dyfyniadau Shakespeare fel rhan o ddathliadau wythnos Shakespeare eleni!

 

Gwybodaeth i Rieni

Cliciwch isod am ganllawiau adolygu i ddisgyblion a rhieni

ANELU AM Y GORAU – canllaw adolygu

Profion Cenedlaethol

Mae copiau o cyn-bapurau profion cenedlaethol a chynlluniau marcio i helpu eich plentyn paratoi am y Profion Cenedlaethol i’w gael ar y linc isod. Bydd paratoadau yn digwydd yn ystod y gwersi hefyd.

https://goo.gl/o5eAyY

Llwyddiant CogUrdd

Llongyfarchiadau i Ella Mai Davies o Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe am ddod yn gyntaf yn rownd ranbarthol o gystadleuaeth CogURDD.  Pob Lwc iddi yn y rownd genedlaethol yn Llanelwedd! Diolch i Kate Jenkins o Gower Cottage Brownies am feirniadu.

Gweithdai diweddar!

Diolch yn fawr i Aneirin Karadog am sesiwn defnyddiol tu hwnt ym mis Mawrth ar rai o gerddi’r cwrs Safon Uwch a diolch i Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe am drefnu!

Ysgrifennu penillion a cherddi am Gymru oedd y dasg a roddwyd i fl.8 wrth iddynt fwynhau gwers yng nghwmni Aneirin Karadog. Cafodd pob dosbarth ym mlwyddyn 8 un sesiwn gyda’r bard yn ymateb i’r testun “Beth yw’r ots gennyf fi am Gymru?”. Cyfansoddwyd cerddi gwreiddiol iawn!

Cafodd criw o fechgyn bl.9 gyfle i fynychu gweithdy gyda Sioned Dafydd ym mis Mawrth. Rhannodd Sioned ychydig o’i phrofiad fel sylwebydd chwaraeon i S4/C ac fe aeth y bechgyn ati i ysgrfiennu adolygiadau o gemau rygbi a phel-droed.

Gweithdy Sgriblwyr!

Ar Fawrth y 23ain aeth criw o fl 7-9 i Aberystwyth i weithdy creadigol dan nawdd Gwyl y Gelli. Y disgyblion a fynychodd oed dy disgyblion a fu’n fuddugol yn ein seremoni ar Fawrth y 1af. Yn ystod y gweithdy hwn cafodd y disgyblion sesiynau gyda’r beirdd Aneirin Karadog a Rufus Mufasa a chyfle i wylio’r beordd hyn yn perfformio. Yn ystod y prynhawn cafodd y disgyblion gyfle i weithio gyda Hywel Griffiths a Rufus Mufasa a chreu eu cerddi eu hunain. Roedd yn dipyn o brofiad i’r disgyblion! Diolch i Gyngor y Celfyddydau am y grant tuag at gostau’r bws.