skip to main content
phone facebook email twitter youtube trophy

Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe

Newyddion

Gwybodaeth ‘Show my Homework’

Mae disgyblion blwyddyn 10 ac 11 wedi derbyn llythyr heddiw  gyda manylion am ein ffordd newydd y byddwn yn cofndoi a thracio gwaith cartref ym Mryn Tawe. Byddai modd gwirio’r llythyr, mae eich PIN personol chi(rhieni) a ‘ch plentyn ar y llythyr a bydd angen i chi a’ch plentyn mewngofnodi i’r system newydd yma. Mae’r cyswllt i’r wefan wedi’i nodi isod – cliciwch ar “I’ve been given a PIN to get into my account” ar waelod y tudalen er mwyn mewngofnodi a chreu cyfrif. Ar ol mewngofnodi mae’n bosib lawrlwytho’r app er mwyn tracio gwaith cartref eich plentyn yn haws.

https://www.showmyhomework.co.uk/login?subdomain=bryntawe

Gwahoddiad i Noson Rhieni fl11

Gwahoddiad Noson Rhieni bl11

Llongyfarchiadau mawr i Iwan Beggs  a wnaeth gynrychioli tîm athletau Cymru dan 17 allan yn Nulyn dros y penwythnos diwethaf. Mae Iwan wedi cael llwyddiant ysgubol yn ystod y tymor, yn fuddugol yn y naid uchel ar lefel sirol yn ogystal â dod yn bencampwr Cymru yng ngemau Cymru dros yr wythnosau diwethaf .

Gwobrwyo yn y Senedd

Ar brynhawn Iau, Mehefin 22ain aeth criw o flwyddyn 8 i’r Senedd ym Mae Caerdydd ar gyfer seremoni gwobrwyo Y Rotari. Gwahoddwyd pedwar o ddisgyblion blwyddyn 8 i’r seremoni oherwydd safon uchel eu gwaith, sef Ffion Tomos, Anwen Morgan, Ben Lervy a Jack Thomas. Ysgrifennon nhw ddarnau creadigol a thrawiadol ar y thema ‘Byd o Harddwch’ gan drafod themau a phynciau megis bai ar gam, gwerthfawrogi’r hyn sydd gennym, gwarchod yr amgylchedd , caredigrwydd a dynoliaeth. Galwyd y pedwar i’r llwyfan i dderbyn tystysgrifau gan Rhiannon Passmore AC. Wedi hynny cyhoeddwyd bod Jack wedi dod yn ail yn y gystadleuaeth a dychwelodd i’r llwyfan i dderbyn ei dystygrif a’i wobr. Cafwyd canmoliaeth uchel i waith pob un gan y beirniad. Llongyfarchiadau i bob un, ac yn enwedig Jack!

Taith Bl.10 i weld Shirley Valentine

Gan fod Bl.10 yn astudio cyfieithiad Cymraeg o’r ddrama Shirley Valentine yn eu gwersi Cymraeg ar hyn o bryd, cawsant gyfle i fynd i weld perfformiad o’r ddrama yn Saesneg yn y New Theatre yng Nghaerdydd, ddydd Iau Mehefin 29ain. Perfformiad a fwynhawyd gan bawb!

Taith Bl.8 i Fae Caerdydd

Thema Bl.8 yn y gwersi Cymraeg y tymor hwn yw “Cymru”. Felly, unwaith eto eleni, aeth 50 disgybl ar daith i Fae Caerdydd, ddydd Gwener, Mehefin yr 16eg. Cawsant gyfle i fwynhau taith o gwmpas Canolfan y Mileniwm a thaith o gwmpas y Cynulliad. Heb anghofio, wrth gwrs, mwynhau cinio a hufen ia blasus yn y Bae cyn dychwelyd i’r ysgol.

Gwisg Ysgol hanner pris!

Mae yna gyfle i chi brynu gwisg ysgol  eich plentyn ar gyfer mis Medi 2017 am hanner pris yn Neuadd Fawr yr Ysgol 27/06/17, 16.00 – 18.00.  Stoc gyfyngedig ar gael.

Taliad gydag arian neu siec.

Eitem/Item Maint/Size Pris/Price
       
Crys chwys nefi / Navy Sweatshirt    11-12, XL    £5
Crys chwys lliw gwin ymarfer corff merched /Wine coloured girls PE sweatshirt    11-12, S, M, L, XL    £5
Crys polo gwyn / White polo shirt    L, XL & XXL    £5
Sgort / Skort    M, L, XL    £5
Siorts sidan / Silk PE shorts    32, 34, 36, 38 & 40”    £3
Siorts rygbi / Rugby shorts   30,32, 34, 36, 38, 40”    £4
Sanau / Socks    6-10 & 11-14    £4
Trowsus chwys / Joging Bottoms   28.30, 32, 34, 36, 38, 40” gwast / waist    £8
Crys rygbi / Rugby Shirt   32, 34, 36, 38, 40, 42”    £8
Cot Law / Rain coat   9-10, 11-12, XL   £5
Flis / Fleece   13,SM, L,XL   £5
Siwmper 6ed dosbarth – merched/bechgyn / 6th Form jumpers – Girls/Boys    S, L & XL    £7
2 crys gwyn 6ed – bechgyn / Pack of 2 6th form shirts – Boys   15, 16, 17” coler /collar    £3